Sign In

 Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

Programın Amacı:

Toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan bireylerin problemlerini, ana kaynağına inerek, bilimsel, kültürel ve psikolojik yönlerini araştırmak, bu problemleri ortadan kaldıracak donanıma sahip kişilerin yetiştirilmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması vb. yaşantılarda aile bireylerinin bunlarla baş edebilmesinde gerekli profesyonel desteği sağlayacak meslek elemanı yetiştirmektir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur. Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılmazdır. Yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarını oluşturmaktadır. Açılacak olan 300 saatlik teorik eğitim, 120 saat uygulama, 30 saat süpervizyondan oluşan toplam 450 saatlik aile danışmanlığı sertifika programının amacı ülkemizin değişik illerinde aile danışmanlığı merkezlerinde hem de özel kurumlarının ihtiyaç duyduğu "aile danışmanı" yetiştirmektir.

Kimler için:

Sosyal Hizmet mezunları
Çocuk Gelişimi mezunları
Psikoloji mezunları
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunları
Hemşirelik mezunları
Tıp mezunları
Sosyoloji Mezunları

Program İçeriği:

AİLE DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 
 Aile Danışmasının Rol ve Fonksiyonu 
 Aile Danışmanlığı Uygulamaları 
 Aile Sistemleri Teorisi 
 Aile Organizasyonu ve Fonksiyonellik 
 Patolojik Aile Yapısı, Temel Psikopatoloji Durumları 
 Aile Yaşam Döngüsü 
TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BECERİLERİ ve AİLE DANIŞMANLIĞINDA KULLANIMI 
 Kişilik, Kişilik Kuramları ve Çatışma Çözümleme 
 Aile Danışmanlığında Etik İlkeler 
 Aile Danışmanlığında Transaksiyonel Analiz
 Temel Görüşme Teknikleri 
 Aile Danışma Sürecinde Yapılan Hatalar 
AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI 
 Aile Danışmanlığı Terapötik Süreç ve Yaklaşımları 
 Aile Sistemleri Terapisi 
 Yapısal Aile Terapisi 
 Yaşantısal-İnsancıl Aile Terapisi 
 Stratejik Aile Terapisi 
 Psikodinamik Aile Terapisi 
 Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi 
AİLE DANIŞMANLIĞINDA POST MODERN YAKLAŞIMLAR 
 Öyküsel(Narrative)Aile Danışmanlığı Yaklaşımı 
 Çok Mercekli Aile Terapisi 
 Çözüm Odaklı Aile Danışmanlığı Yaklaşımı 
 Etkileşimsel Aile Terapisi 
YETİŞKİN PSİKOPATOLOJİSİ 
 Depresyon Bozuklukları/ İki Uçlu ve İlişkili Bozukluklar
 Anksiyete Bozuklukları/ Takıntı Zorlantı Bozukluğu ve İlişkili Bozukluklar
 Kişilik Bozuklukları
• Örselenme Sonrası Gerginlik Bozukluğu/ Bedensel Belirti Bozuklukları ve İlişkili         Bozukluklar
DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL SORUNLARDA ÇOCUKLARA YAKLAŞIM
• Özel Durumlarda Çocuklara Yaklaşım
• Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Aileler
AİLE İÇİ İLETİŞİM
• İletişim
• Aile Yakınları İle İletişim
• Kültür
• Çatışma
• Cinsiyete Özgü Genellemeler
• Sağlık Konuları
 Aile İçi Şiddet
Ailede Temel Psikopatoloji Durumları ve Aile Dinamiğine Yansımaları
• Ergenlik Dönemi Sorunları
Boşanma Süreci
 Aldatma Psikolojisi
EVLİLİK SÜREÇLERİ
• Evliliğin Anatomisi
• Evlilikte Altın Kurallar
•Evlilik Terapisinin PİN Kodları
• Sorunlu Evliliklerde Evlilikleri Kurtarma Faktörleri
•Hamilelik Öncesi ve Sonrası Annelik Psikolojisi
•Evlilik Dışı İlişkiler
İSTİSMAR VE İHMAL
• Çocuk İstismarı ve İhmali
• Çocukların Evden Ayrılması
• Evlat Edinme
AİLEDE CİNSELLİK KAVRAMI
• Cinsellik Kavramına Genel Bakış
• Olumlu Cinsel Kimlik Geliştirme
• Cinsel İşlevler ve Cinsel İşlev Bozuklukları
• Aile Kurumu ve Cinsellik
• Evliliklerde Yaşanılan Olası Cinsel Problemler
• Cinsellik ve Boşanma İlişkisi
• Çocuklarda Cinsel Gelişim ve Eğitim
• Cinsel İstismar
• Gebelik ve Menapozda Cinsel Yaşam
• Yaşlılık ve Andropozda Cinsel Yaşam
ARABULUCULUK
AİLE HUKUKU
• Miras
• Mal Rejimleri ve Tasfiyesi
• Nafaka
• Katkıdan Dolayı Tazminat Davası
• Katılım Alacağı Davası
• Medeni Kanunda Aile, Kadın, Erkek
• Aile Mahkemelerinin İşleyişi
• Hukuki Boyutu ile Nişanlanma ve Evlenme Süreci
• Aile İçi Şiddet ve Korunma Yolları
• Evlilikte Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri
EVLİLİK SÜREÇLERİ
• Evlilik Sözleşmesi Teknikleri

 Eğitim Tarihi: 27 Nisan 2024

 (EĞİTİM ONLİNE OLACAKTIR)

Eğitim Süresi:

450 Saat (Cumartesi-Pazar 10:00 - 17:00)
 ·  450 Saat Eğitim
 ·  300 Saat Teorik
 ·  150 Saat Uygulama
 ·  (30 Saat Süpervizyon)

Program Sonunda Verilen Eğitim Sertifikaları:
İstanbul Aydın Üniversitesi Uzmanlık Sertifikası (E-Devlet Onaylı)

Program Detayları için:

0541 145 10 00 / 0532 334 53 79


Ödeme Seçenekleri:
* Online Ödeme : http://op.aydin.edu.tr/sem/uzapp/

* Yerleşkelerimizden Nakit ya da Kredi Kartı,
* Banka EFT ya da Havale,

Banka Hesap Numaramız:
   
T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
   YAPI KREDİ BANKASI SEFAKÖY BEŞYOL ŞUBESİ
   ŞUBE KODU:815
   HESAP NO:70356668
   IBAN NO:TR46 0006 7010 0000 0070 3566 68

güncelleme: 21.2.2024 18:10