Sign In

  Biz Kimiz

Merkezimizin kuruluş amacı; Üniversitemizin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında bilgi toplumunda ihtiyaç duyulan eğitim programlarının oluşturulması ve düzenlenmesidir.

İş hayatındaki hızla değişimle birlikte hemen her gün yeni bir kavram, yeni bir konu hakkında bilgi edinme ve bu bilgileri rekabet ortamında uygulama zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Kişinin kendi kendine sağladığı, devamlılığı olan eğitim yetkinliğin, etkililik ve verimliliğin temel noktasıdır.

Merkezimizin tüm programları teori ile pratiği birleştirmeye yönelik anlayışla, sektörel deneyime sahip akademik kadro tarafından hazırlanmakta ve eğitimlerimiz sonunda sertifika verilmektedir.

Rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen tüm bireyleri, felsefesini “ Eğitim Sürekli İse Anlamlıdır ” diyerek tanımladığımız, merkezimizin eğitim programlarına davet ediyoruz.

” Bir şeye ait her şeyi öğrenin, her şeye dair bir şeyi bilin… ”
Var Dyke


  • Ayrıcalıklarımız

• Nitelikli, alanında uzman, akademisyen eğitimci kadrosu
• Yurtdışı üniversiteler ile ilişkileri
• Sürekli değişen piyasa koşulları ve çağın ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanmış eğitim içerikleri
• Üniversitemizin saygın imajı
• Modern, konforlu dinlenme ve eğitim salonları
• Kurumumuz tarafından verilen ‘Başarı Sertifikaları’


  • Hedeflerimiz

• Üretken, duyarlı, sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık birey ve toplumlara ulaşmak,
• Bilimsel bilgiyi yetişkinler ve kurumlarla paylaşmak, teori ve uygulamayı bütünleştirerek toplum yararına sunmanın en etkili süreçlerini geliştirmek, bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak,
• Hayat boyu öğrenme ve gelişimi bir yaşam biçimi haline getirmek,
• Öğrencilerin yanı sıra kamu ve özel sektör kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak birçok uzmanlık alanını kapsayan eğitim programları sunmak.


güncelleme: 11.9.2017 19:06