Sign In

 Anasayfa

güncelleme: 28.4.2017 19:36

Türkiye’nin siyasal, hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel meselelerini bilimsel olarak inceleyip yorumlamak, disiplinler arası bir yaklaşımla araştırmalar, uygulamalar yapmak ve bilgi üretmek amacıyla kurulmuştur. TAM; bu genel amaç çerçevesi dahilinde toplumsal, kültürel, siyasi, iktisadi, iletişsel, nitelikli araştırmalar ve faaliyetlerde bulunur.

​​​​​​​​​​​​​​

 Müdürün Mesajı

​​​​​ ​​

Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi