Sign In

 Anasayfa

güncelleme: 25.11.2016 12:04

​​​​​​​​​​​​​​

İstanbul Aydın Üniversitesi Orta Doğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi, aynı kökten gelen Türkiye ve Azerbaycan arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, ülkelerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatlarına güç katmak amacıyla kurulan bir araştırma merkezidir. Kurulan bu merkez sayesinde yaratılan ortak güçle ulusal ve uluslar arası platFormda her iki ülkeye de büyük avantajlar sağlayacaktır. Bu durum Türk Dünyası içinde oluşturulan güç yapılanmasına da önemli katkılar yapacaktır.

Türkiye ve Azerbaycan arasında sosyal, siyasal, ekonomik, sosyolojik, edebi, sanatsal ve sportif etkinlikler aracılığı ile ortak paydaların güçlü hale getirilmesi halkların dayanışmasına artı değerler katacaktır.

İki ülkenin sosyal ve iktisadi kudretinin artırılmasına katkı sağlayacak projelerin desteklenip hayata geçirilmesi, milli manevi değerlerin korunması ulusal ve uluslararası alanda geniş çapta propagandasının yapılması ülkelerin tanıtımına önemli katkılar sağlayacaktır.
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ORTA DOĞU VE KAFKASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Türkiye ve Azerbaycan aynı kökten gelen iki devlettir. Aynı kökleri olan iki ülke arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, ülkelerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatlarına güç katacaktır. Yaratılan bu ortak güç sayesinde ulusal ve uluslar arası platFormda her iki ülkeye de büyük avantajlar sağlayacaktır. Bu durum Türk dünyası içinde oluşturulan güç yapılanmasına da önemli katkılar sağlayacaktır. 

Türkiye ve Azerbaycan arasında sosyal, siyasal, ekonomik, sosyolojik, edebi, sanatsal ve sportif etkinlikler aracılığı ile ortak paydaların güçlü hale getirilmesi halkların dayanışmasına artı değerler katacaktır.

İki ülkenin sosyal ve iktisadi kudretinin artırılmasına katkı sağlayacak projelerin desteklenip hayata geçirilmesi, milli manevi değerlerin korunması ulusal ve uluslararası alanda geniş çapta propagandasının yapılması ülkelerin tanıtımına önemli katkılar sağlayacaktır.

Kısaca belirtecek olursak, milli birlik ve beraberlik çerçevesinde dayanışmayı artırmak için Türkiye ve Azerbaycan arasında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda ortak çalışmalar yapmak, bilgi üretmek ve sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak Orta Doğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin temel amacıdır.


Merkezin Faaliyet Alanları

1. Azerbaycan kültürünün tanıtımına katkıda bulunmak,

2. Türkiye ve Azerbaycan gençlerinin milli ve manevi değerleri öğrenip benimsemelerini sağlamak,

3. Azerbaycan Cumhuriyeti`nin bilimsel, sosyal ve sanatsal alanlardaki gücünü artırmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak,

4. Ulusal ve uluslar arası düzeyde Azerbaycan gerçeklerinin gündeme getirilmesine yardımcı olmak,

5. Bilim, sanat, kültür, sağlık ve sportif alanlarda başarı ödülleri ve başarılı bilim adamlarına, üniversite öğrencilerine eğitim bursları vermek,

6. ulusal ve uluslar arası düzeyde, diğer üniversiteler, bilimsel araştırma merkezleri, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile (bilim, sanat ve kültürel alanlarda) işbirliği yapmak,

7. Azerbaycan`ın kültür ve teknoloji alanlarında gelişmesine katkıda bulunacak proje ve çalışmaların yapılmasını maddi açıdan destek ve sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak,

8. Türkiye ve Azerbaycan`da faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine girmek,

9. Ulusal ve uluslar arası nitelikte konferans, kongre, sempozyum, kollokyum, seminer, panel vb. gibi faaliyetleri gerçekleştirmek,

10. Türkiye ve Azerbaycan hakkında yayınların yapılmasını sağlamaktır.

 

Prof. Dr. Salih GÜNEY
İstanbul Aydın Üniversitesi Orta Doğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Müdürü

 

 Müdürün Mesajı

​​​​​ ​​

Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi