Sign In

 TARMER - Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

güncelleme: 23.2.2017 18:35


İ.A.Ü. TARMER


İstanbul Aydın Üniversitesi - Toplumsal Araştırmalar ve Uygulama Merkezi; 

2013 Yılı'nda İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde 

ve Sn. Prof. Dr. Mustafa Sâim YEPREM'in öncülüğünde kurulmuştur.


          Merkezin amacı; içinde bulunulan toplumun kültür yapısının bilimsel verilere dayalı olarak araştırılıp incelenmesi, târihî seyir içinde çeşitli kültürlerin birbirleriyle olan ilişkilerindeki etkileşimin tespiti, her tür inanç, dil, din, ırk gibi faktörlerin bu oluşum içindeki rollerinin izlenmesi, çağdaş dünyada iç ve dış olmak üzere felsefî-düşünsel, ideolojik, bilimsel, teknolojik ve benzeri akımların toplum kültürümüz üzerindeki tesirlerinin ortaya çıkarılabilmesi için akademik çalışmalar ve araştırmalar yapılması, yayınlanması, ortaya çıkacak ürünlerin üniversite ortamındaki seminer, sempozyum, konferans gibi bilimsel ve kültürel etkinlikler aracılığıyla topluma aktarılması ve böylece oluşacak özgür düşünce ve bilgi birikiminin evrensel değerlerle birlikte en geniş anlamda yaygınlaşmasının sağlanmasıdır. 


 Merkez Müdürünün Mesajı

​​​​​ ​​

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi