Sign In

 İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi

Programın Açıklaması:
İş hukukunda arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili teorik ve pratik bilgileri içeren arabuluculuk uzmanlık eğitimi.

Kimler Katılabilir:
Önemli Not: Arabuluculuk Siciline kayıtlı arabulucular katılabilir.

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK EĞİTİMİ MÜFREDATI
BÖLÜM 1
• İş Hukukunda Arabuluculuk 
   o İş kanunları ve ilgili kanunlar
   o Arabuluculuğa elverişli olan uyuşmazlıklar
   o Arabuluculuğa elverişli olmayan uyuşmazlıklar
   o İş hukukundaki emredici hükümler ile arabuluculuk ilişkisi
BÖLÜM 2
• İş Hukuku Eğitim Konuları
   o İş hukukunun temel kavramları 
   o İş sözleşmesi ve türleri
   o İşçinin borçları
   o İşverenin borçları
   o İşçi ücreti ve ekleri 
   o Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma
   o Yıllık ücretli izin hakkı ve diğer izin ve tatiller
   o İşçi ve işveren alacaklarına uygulanacak faiz çeşitleri 
   o İşçi ve işveren alacaklarında uygulanacak kesintiler
   o İş sözleşmesinin sona ermesi
   o İşe iade ve sonuçları 
   o İş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları 
   o Sendikal güvenceler
   o Toplu iş sözleşmesi
İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUĞA İLİŞKİN UYGULAMA EĞİTİMİ KONULARI
• Kıdem Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu 
• İhbar Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Kötü Niyet ve Ayrımcılık Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Fazla Mesai Uyuşmazlık Senaryosu
• Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu
• Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları ile Hafta Tatili Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Yıllık Ücretli İzin Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu
• Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Rekabet Yasağına Aykırılık ve Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Mobbing ve Buna Bağlı Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu 
• İşe İade ve Sonuçlarına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Sendikal Tazminata İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• İş Kazasından Kaynaklanan Maddi- Manevi Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanununa Tabi Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Arabuluculuk Büroları ile İrtibat Kurulması
• UYAP Arabulucu Portalının Kullanılması 
• Tarafların Arabuluculuk Toplantısına Daveti 
• Arabuluculuk Süreci ile İlgili Tutanakların ve Son Tutanağın Yazım Usul ve Tekniği 

Eğitim Tarihleri:
Büyükçekmece :Planlanıyor.

Eğitimin Süresi:

24 Saat (8 Saat Teorik + 16 Saat Uygulama)

Program Sonunda Verilen Belgeler:
Eğitimi tamamlayan kursiyerlere eğitimi tamamladıklarına dair Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı
Yetkili Eğitim Kurumu olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlük onaylı İş Hukukunda Arabuluculuk
Uzmanlık Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir.

Program Detayları için;
Reyhan BÜYÜKÇOLPAN
444 1 428 – 67201
0535 032 34 81 
reyhanboztas@aydin.edu.tr

Ödeme Seçenekleri:
* Online Ödeme : http://op.aydin.edu.tr/sem/uzapp/

* Yerleşkelerimizden Nakit yada Kredi Kartı,
* Banka EFT yada Havale,

Banka Hesap Numaramız:
   
T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
   YAPI KREDİ BANKASI SEFAKÖY BEŞYOL ŞUBESİ
   ŞUBE KODU:815
   HESAP NO:70356668
   IBAN NO:TR46 0006 7010 0000 0070 3566 68

güncelleme: 12.10.2019 15:26