Sign In

 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi

Programın Amacı:
İş dünyasının en önemli ihtiyaçlarından birisi iş ve sosyal güvenlik alanında uzman personel sağlanmasıdır. İş hukuku, sosyal güvenlik, ücret ve tazminatların vergilendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ve bordro gibi konularda işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak uzman personel talebi fazla olmasına rağmen, bu alanda yetişmiş az sayıda personel bulunmaktadır.
Program, uygulamaları doğru ve süreklilik arz edecek şekilde hayata geçiren, gerek pratik gerekse teknik bilgi ve alt yapıya sahip, donanımlı 'İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı' yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kimler İçin:

 • Üst Düzey Yöneticiler,
 • İnsan Kaynakları Yöneticileri,
 • İnsan Kaynakları Uzmanları,
 • Personel Yöneticileri, Personel Uzmanları,
 • Avukatlar, Sendikacılar,
 • Serbest Muhasebeci
 • Mali Müşavirler,
 • Yeminli Mali Müşavirler,
 • Mali Uzmanlar,
 • Muhasebe Uzmanları,
 • Mali İşler Denetçileri, YMM Denetçileri,
 • Özel ve Kamu Sektörü Denetim Elemanları,
 • Sosyal Güvenlik Danışmanları,
 • Öğrenciler

Program İçeriği:
* İŞ HUKUKU
Temel Kavramlar
İş Sözleşmesi ve Türleri
İş Yerinin Devri ve Sonuçları
Geçici İş İlişkisi ve Özel İstihdam Büroları
İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları
Ücret
İşin Düzenlemesi
İhbar Süreleri ve Tazminat
Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları
Kıdem Tazminatı Hesabı
İş Yeri Teftişi ve İdari Para Cezaları

*SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU
Sendikaların Kuruluşu, İş Kolları Üyelik Ve Üyelikten Ayrılma Esasları
Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi
Toplu İş Sözleşmesi İmzalanması
Uyuşmazlık
Arabuluculuk
Grev ve Lokavt

* YABANCI ÇALIŞMA İZİNLERİ
Yabancı Çalışma İzni Kimleri Kapsar?
İzin Alma Prosedürü
İzinsiz Yabancı Çalıştırmasının Yaptırımı

* SOSYAL GÜVENLİK
İşyeri, İşveren, İşveren Vekili, Alt İşveren Tanımları Ve İşyerinin Kuruma Bildirilmesi
5510 Sayılı Kanuna Göre Sigortalı Sayılanlar, Kısmi Sigortalı Sayılanlar, Sigortalı Sayılmayanlar
Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi
Prim Esas Kazanç (S.P.E.K.) Kavramı
Prim Oranları
Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigorta Primleri
Kısa Vadeli Sigorta Kolları
Genel Sağlık Sigortası
İşsizlik Sigortası
Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Emekli)
Bordrolama Uygulamaları
4-A (SSK) Kapsamında Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Şartları
4-B (BAĞ-KUR) Kapsamında Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Şartları
4-A (SSK) Kapsamında Yaş Haddinden Aylığa Hak Kazanma Şartları
4-B (BAĞ-KUR) Kapsamında Yaş Haddinden Aylığa Hak Kazanma Şartları
4-A (SSK) Kapsamında Malulen – Özürlülük Durumunda Aylığa Hak Kazanma Şartları
4-B (BAĞ-KUR) Kapsamında Malulen – Özürlülük Durumunda Aylığa Hak Kazanma Şartları

Eğitmenler:

Yılmaz AYDINER
Sos.Güv. E. Başmüfettişi Bilirkişi
Sos. Güv. Ve İş Mevzuatı Danışmanı
Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği E. Başkanı
İstanbul Aydın Üniversitesi - Sürekli Eğitim Merkezi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

Lütfi İNCİROĞLU
ÇSGB E. Çalışma Genel Müdür Yardımcısı 
İstanbul Aydın Üniversitesi - Sürekli Eğitim Merkezi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

Emin YILMAZ

Mali Müşavir
Sosyal Güvenlik Müşaviri

Öğretim Görevlisi

SGMD Yönetim Kurulu Başkanı

Eğitim Tarihleri : Planlanıyor

Eğitim Saatleri: 10:00 - 16:00 (60 Saat)

Program Sonunda Verilen Belgeler:
Rektörlük Onaylı Eğitim Sertifikası (E-Devlet sorgulanabilir)

Kayıt İçin Gerekli Evraklar
Aşağıda paylaşılan hesap numarasına yapılmış ödeme dekontu, kimlik fotokopisi ve kayıt formu

Program Sonunda Verilen Belgeler:
Eğitim Sertifikası

Program Detayları için;
444 1 428 
0532 334 53 79
[email protected]

Ödeme Seçenekleri:

* Online Ödeme : http://op.aydin.edu.tr/sem/uzapp/
* Yerleşkelerimizden Nakit ya da Kredi Kartı,
* Banka EFT ya da Havale,

Banka Hesap Numaramız:
   
T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
   YAPI KREDİ BANKASI SEFAKÖY BEŞYOL ŞUBESİ
   ŞUBE KODU:815
   HESAP NO:70356668
   IBAN NO:TR46 0006 7010 0000 0070 3566 68

güncelleme: 13.3.2024 17:44