Sign In

 Insan Kaynakları Yönetimi (Tezsiz)


Hem karar veren hem de uygulayan konumunda olan insanı daha fazla tanıma gereği, işletmeler için kaçınılmazdır. Günümüzde tüm yöneticiler işletmelerinde insan kaynakları yönetimi fonksiyonunu yerine getirmekten sorumludurlar. Çağdaş işletmelerde insan kaynaklarının ne kadar önemli olduğu bu program çerçevesinde ele alınacak, insan kaynakları fonksiyonları, teknikleri, stratejileri ve diğer konular işlenecektir. Ayrıca bu program iş dünyasına seminer, konferanslar yoluyla katkı sağlamayı hedeflemektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi tezsiz yüksek lisans programı 90 AKTS'lik bir program olup, normal tamamlama süresi 3 sömestrdir. Öğrencinin eğitim-öğretim iş yükünü en az 30 yerel kredilik en az 10 ders ve bir dönem projesi oluşturmaktadır. Program alan dışı başvurulara açık olup öğrencilerin ders yükü, daha önce almış oldukları eğitim göz önüne alınarak ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yükseltilebilir.

güncelleme: 2.12.2016 13:17