Sign In

 Grafik Tasarımı (Tezli)


​​​İstanbul Aydın Üniversitesi, Grafik Tasarım Tezli Sanatta Yeterlik Programı grafik tasarım alanında uzmanlaşmak isteyen ve lisans ve/veya yükseklisans eğitimini ilgili fakültelerin güzel sanatlar dallarından herhangi birinde tamamlayan tasarımcılara ve sanatçılara yönelik bir programdır. Tasarım probleminin, belli bir görsel disiplin çerçevesinde veya disiplinlerarası metotlarla, tasarımcı adayının tercih ve yeteneklerine göre biçimlenebildiği, yaratı sürecinin yetkin, bilinçli yaklaşımlarla ele alındığı, tasarım yönetiminin zaman, mekan, toplum ve kültür bağlamında algılanıp, yaratıcı çözümlerle uygulandığı bir program olmayı hedeflemektedir.


Grafik Tasarım Tezli Sanatta Yeterlik Programı 120 AKTS'lik bir program olup, normal tamamlama süresi 4 sömestrden oluşan 2 akademik yıldır. Öğrencinin eğitim-öğretim iş yükünün 60 AKTS'lik kısmını ders yükü ve 60 AKTS'lik kısmını ise yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Program alan dışı başvurulara açık olup, alan dışından gelen öğrencilerin ders yükü, daha önce almış oldukları eğitim göz önüne alınarak, ilgili anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yükseltilebilir.

featured

güncelleme: 2.12.2016 13:14