Sign In

 Görsel Sanatlar (Tezli)


​İstanbul Aydın Üniversitesi, Görsel Sanatlar Tezli Yüksek Lisans Programı görsel sanatlar alanında uzmanlaşmak isteyen ve lisans eğitimini ilgili fakültelerin güzel sanatlar dallarından herhangi birinde tamamlayan sanatçılara yönelik bir programdır. Sanatsal ifadenin, belli bir görsel sanat disiplini çerçevesinde veya disiplinlerarası metotlarla, sanatçı adayının tercih ve yeteneklerine göre biçimlenebildiği, yaratı sürecinin yetkin, bilinçli yaklaşımlarla ele alındığı, sanatsal üretimin zaman, mekan, toplum ve kültür bağlamında algılanıp, yaratıcı çözümlerle uygulandığı bir program olmayı hedeflemektedir.

Görsel Sanatlar Tezli Yüksek Lisans Programı 120 AKTS'lik bir program olup, normal tamamlama süresi 4 sömestrden oluşan 2 akademik yıldır. Öğrencinin eğitim-öğretim iş yükünün 60 AKTS'lik kısmını ders yükü(en az 21 yerel kredilik en az 7 ders ve bir seminer dersi) ve 60 AKTS'lik kısmını ise yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Program alan dışı başvurulara açık olup, alan dışından gelen öğrencilerin ders yükü, daha önce almış oldukları eğitim göz önüne alınarak, ilgili anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yükseltilebilir.

güncelleme: 2.12.2016 13:14