Sign In

 İnsan Kaynakları Yöneti̇mi̇ (Tezli̇)


​Hem karar veren hem de uygulayan konumunda olan insanı daha fazla tanıma gereği, işletmeler için kaçınılmazdır. Günümüzde tüm yöneticiler işletmelerinde insan kaynakları yönetimi fonksiyonunu yerine getirmekten sorumludurlar. Çağdaş işletmelerde insan kaynaklarının ne kadar önemli olduğu bu program çerçevesinde ele alınacak, insan kaynakları fonksiyonları, teknikleri, stratejileri ve diğer konular işlenecektir. Ayrıca bu program iş dünyasına seminer, konferanslar yoluyla katkı sağlamayı hedeflemektedir.
İnsan Kaynakları Yönetimi tezli yüksek lisans programı 120 AKTS'lik bir program olup, normal tamamlama süresi 4 sömestrden oluşan 2 akademik yıldır.  120 AKTS'lik öğrenci eğitim-öğretim iş yükünün 60 AKTS'lik kısmını ders yükü(en az 21 yerel kredilik en az 7 ders ve bir seminer dersi) ve 60 AKTS'lik kısmını ise yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Program alan dışı başvurulara açık olup öğrencilerin ders yükü, daha önce almış oldukları eğitim göz önüne alınarak ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yükseltilebilir.​

güncelleme: 2.12.2016 13:17