Sign In

 İlköğretim Sınıf Öğretmenliği (Tezsiz)


​​İlköğretim Sınıf Öğretmenliği, çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü yüksek lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlarından haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, girişimci ve yaratıcı düşünceye sahip, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen, bilimsel araştırmalar yapan, sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel iletişim kurabilen, öğretim süreçlerinde bilginin üretim ve paylaşımında etik kurallara uygun davranabilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi vizyon edinmiştir.​

güncelleme: 2.12.2016 13:16