Sign In

 İlköğretim Sınıf Öğretmenliği (Tezli)


​İlköğretim Sınıf Öğretmenliği,  çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü yüksek lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlarından haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, girişimci ve yaratıcı düşünceye sahip, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen, bilimsel araştırmalar yapan nitelikli bireyler yetiştirmeyi vizyon edinmiştir. Alan dışından başvuranlar bölümün bilimsel hazırlık derslerini alarak programa devam edebilirler.

güncelleme: 2.12.2016 13:15