Sign In

 İlgili Yayınlar

​​Yrd. Doç. Dr. Ayşin KAPLAN SAYI'nın Yayınları

Öğrenme Stillerinin Duygusal Zeka Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Üstün Zekalı Çocukların Özellikleirine İlişkin Makaleler

Çoksesli Müzikte Üstün Bir Yetenek: Fazıl SAY
Karakter Özellikleri
Mükemmelletliyetçilik
Öğrenme Stillerinin İncelenmesi
Üstün zekâlı ve normal çocuklarda Yönetsel fonksiyonlar: Londra Kulesi Testi
Üstün Zekâlı Öğrencilerin Bakış Açısıyla Üstün Zekâ Etiketinin Öğrencilerin Çeşitli Algıları Üzerindeki Etkileri
 Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri
Çoklu Zekâ Alanlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Çocuklarda Alana Özgü Yaratıcılığın Araştırılması
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Duygusal Zekâ ve Yaratıcılık Düzeylerinin Yaşam Doyumlarını Yordayıcı Rolü
Üstün Yetenekli Çocuklar Seçilmiş Makaleler Kitabı

Üstün Zekalı Çocukların Tanılanması Sürecine İlişkin Makaleler
Gelecegin Mimarları Üstün Yetenekliler Sempozyumu Kitabı
Üstün Yetenekli Öğrencileri Tanılama
Üstün Zekâlı Öğrencilerin Bakış Açısıyla Üstün Zekâ Etiketinin Öğrencilerin Çeşitli Algıları Üzerindeki Etkileri

Üstün Zekalı Çocukların Eğitiminin Tarihçesi
Tarih Süreci
Cumhuriyet Dönemi

Genel Olarak Üstün Zekalı Çocukların Eğitimleri

Üstün Zekalı Öğrencilerin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Bartın Bilsem Örneği

Alan Eğitimleri

Başarı Düşüklüğünü Önlemek İçin Örnek Bir Model

Bilgisayar ve Bilgisayar Dersine Yönelik Tutumları

Bilim ve Sanat Merkezlerinde Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme

Eğitim Programları Modeli (ÜYEP) ve Sosyal Geçerliği

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi ve BİLSEM'ler

Farklılaştırılmış Matematik Eğitim Programları

Purdue Modeline Dayalı Fen Alanında Örnek Etkinlik Geliştirme

Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri: Kırşehir BİLSEM Örneği

Ahlâk Gelişimi ve Eğitimi

Matematikte Üstün Yetenekli Öğrenci Eğitimi ve Sosyal Beklentiler

Ruhi Sirin Secilmis Makaleler Kitabı

Sanat Eğitimi Metodolojisi

 Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi Sorunu

Coğrafya Dersine Karşı Eğilimleri

Üstün Zekâlı Yetenekli Çocuklar ve İletişim

Yaratıcılık Geliştirme


Üstün Zekalı Çocukların Öğretmenlerine İlişkin Makaleler

Sınıf Öğretmenlerine Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesi Konusunda Verilen Bir Eğitimin Öğretmenlerin Bilgi Düzeyine Etkis

Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi Öğretmen Yeterlilikleri

Üstün Zekalı Çocuklara Ana-Babaları ve Öğretmenleri Nasıl Yardımcı Olabilir

Üstün Yetenekli Öğrencileri Doğru Aday Gösterme Durumları


İki Kere Farklı Üstün Zekalı Çocuklar

Üstün Zekâlı Öğrencilerde Özel Öğrenme Güçlüğü Belirtilerinin Taranması

güncelleme: 8.12.2016 13:10

European University Association’s Institutional Evaluation Programme