Sign In

 Open Dissertations to Review

​​​Doktora Tezlerinin İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 43.3. maddesi gereğince askıya alınma tarihine kadar Fen Bilimleri Enstitüsünde tüm öğretim üyelerimizin incelemesine sunulmaktadır. Bu süre içinde tez hakkında belirtilecek her türlü görüş ve öneriler yazılı olarak FB​E Müdürlüğüne yapılmalıdır. Yapılan bu öneriler ilgili tezin sınav jürisine FBE Müdürlüğü tarafından iletilmektedir.


Öğrenci Adı Soyadı​

Tezin Adı

İncelemenin  Son Bulacağı Tarih

​Doktora
Tez Özeti

İsmail Hakkı TEKİNER Gıdalardan İzole Edilen Enterobacteriacae Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Betalaktamazların Moleküler Yöntemle Araştırılması 27.02.2016  Özet İçin
Tıkla​yınız.

güncelleme: 22.4.2017 19:34

European University Association’s Institutional Evaluation Programme