Adım Adım Farabi

​​​

Başvuru

Öğrenciler için

 • 15 Mart'tan önce üniversitendeki başvuru tarihlerini takip et.
 • Başvuruda istenen evrakları belirtilen tarihler arasında Farabi ofisine teslim et.
 • Başvurunu yaptın. Şimdi üniversitenin Farabi web sayfasını takip et.
 • Başvurun uygun bulunursa evrakların, gitmek için başvurduğun üniversiteye gönderilecektir.
 • Gitmek istediğin üniversitenin başvuru ile ilgili duyurularını takip et.
 • Red Durumunda süreç sona erer

Kabul

 • Öğrenim Protokolünü ve Öğrenci Başvuru Formunu üniversitesinin Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim et.
 • Gideceğin üniversitenin duyularını takip etmeye devam et. Eğer bir duyuru yoksa gideceğin üniversitenin Farabi ofisi ile irtibat geç.
 • Üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğü öğrenim protokolü imzalayarak, kabul eden üniversiteye gönderir.
 • Kabul eden üniversite onayladığı öğrenim protokolleri öğrenim protokolleri ve kabul belgelerini gönderen üniversitenin Farabi ofisine iletir.

Kayıt

 • Kayıtlı olduğun üniversitede katkı payını yatır ve ders seçimi yapmaksızın boş ders kaydı yap.
 • Kabul eden üniversitenin ders kayıt tarihlerinde öğrenim protokolündeki derslere kayıt yaptır.
 • Ekle / sil formu düzenlemen gerekiyorsa kendi üniversitene bilgi verip geldiğin üniversiteye formunu teslim et.
 • Gönderen üniversite ders denkliğinin onaylanması için imzaları tamamlanmış öğrenim protokolü ve varsa ekle / sil formunu yönetim kurumuna sunar.
 • Ders kaydını kontrol et. Kayıt yaptırdığın şubelerine dikkat et. Yanlış şubede derse girme. Devamsızlık durumu doğabilir.
 • Gönderen üniversite eğitim öğretim başladıktan bir ay sonra aylık burs tutanın  %70 'ini aylıklar halinde yükümlülük sözleşmesinde belirttiğin hesaba yatır.

Tamamlama

 • Eğitim öğretim ılı sonun ilişik kesme belgeni ve kimliğini kabul eden üniversitenin ilgili birimine teslim et.
 • Farabi öğrenciliğin bittikten sonra 15 gün içinde gönderen üniversiteye nihai raporunu teslim et.
 • Kabul eden üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğü not çizelgeni ve katılım belgeni gönderen üniversiteye yollar.
 • Başarı durumuna göre bursun kalan bursun %30 'u ödenir.

güncelleme: 19.7.2016 19:22