Yönergeler

- İAÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi / (Türkçe (.pdf) )

Öğrenci Konseyi her yılda bir Kasım ayında yapılan seçimlerle oluşturulur. Her sınıfın, Bölümün, temsilcisi vardır. Hiyerarşik yapı içerisinde tüm öğrencilerimizi kapsayan bir birimdir. Konsey başkanı ayrıca Ulusal Öğrenci Konseyinin resmi üyesidir.

Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları destekli yapılan bu etkinliklerde konunun özelliğine uygun, alanında uzman ve ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan bilinen ve saygınlığı olan kişiler kurumumuzda Panel, Konferans ve Söyleşi gibi etkinliklerle öğrencilerimizle bir araya getirilerek konu üzerinde bilgi aktarımı sağlanmaktadır.

- İAÜ Öğrenci Kulüpleri Yönergesi / (Türkçe (.pdf) )

Yapılan Öğrenci Kulüpleri çalışmaları ile:

  • Öğrencilerimizin mesleki eğitimlerini destekleyecek ve gerekli deneyimi kazanarak diğer bireylerle işbirliği ile daha üretken yapılar oluşturmak gibi deneyimler kazanmalarına destek sağlamak,
  • Öğrencilerimizin daha çağdaş, mantıklı, dinamik ve hızlı düşünüp analiz yaparak enerjilerini kendi ve ülke geleceği ile ilgili uygun kazanımlarda kullanmalarına ortam hazırlamak,
  • Önleyici bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları sunmak,
  • Bireyin yalnızca akademik olarak değil aynı zamanda biyolojik ve psikolojik açıdan sosyal bir varlık olarak, kültürel ve estetik duygularının gelişimine uygun yaşam deneyimleri kazandırmak,
  • Düzenlenen serbest zaman aktiviteleri ile günlük yaşamın ve yoğun akademik ortamın oluşturduğu stres ve monotonluktan uzaklaşmalarına katkı sağlamak,

Öğrencilerin kimlik karmaşası, hedef yoksunluğu ve duygusal boşluk yaşamalarını engellemeleri, sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.


  1. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi doğrultusunda oluşturulan öğrenci kulüplerimizin her birinin çalışmalarına rehberlik etmek üzere daimi statüde görev yapan bir öğretim elemanı görevlendirmektedir.Kulüpler faaliyet alanlarına yönelik yürütecekleri çalışmaları, Kulüpler Birliği ve Öğrenci Konseyini bilgilendirmek ve faaliyetlerde çakışmalar olmaması için, gereken koordinasyonun sağlanması amacıyla Öğrenci Dekanlığı/Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirmek ve ilgili daire başkanlığının onayına sunarak yapmak istedikleri etkinliği gerçekleştirirler.
  2. Öğrenci Kulüpleri ve Konseyi faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli maddi destek tamamen kurumumuzca ve bunun yanında çeşitli sponsorlar bulunması yoluyla karşılanmaktadır.
  3. Öğrenci Kulüplerimizde görev yapan öğrencilerimiz ve gerekse aralarından seçerek oluşturdukları "Öğrenci Kulüpleri Birliği" kendi faaliyetlerinin organizasyonu yanında "Öğrenci Konseyinin" sorumluluklarının yerine getirilmesinde hizmetlerin bir parçası olmuşlardır.Öğrencilerimiz kendi alanlarında yürüttükleri ulusal ve uluslararası düzeydeki faaliyetlerle gerek üniversitemiz içerisinde ve gerekse ülke genelinde örnek teşkil edecek çalışmaların parçası olmuşlardır.
güncelleme: 8.1.2019 16:53