Misyon

İstanbul Aydın Üniversitesinin Misyonu,

  • Toplumu ve bireyleri yaşam boyu öğrenmeye teşvik etmek,

Üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma için gerekli olan, teknolojik olarak güncelliğini sürekli koruyan bir alt yapıya sahip olarak, bilginin ürüne dönüşümünü hızlandıran, dünya standartlarında temel, uygulamalı ve disiplinler arası araştırma ve mesleki yetkinliği öne çıkaran eğitim yoluyla topluma hizmet eden bir kurum olmak,

  • Üniversite Yerleşkesini farklı kültürleri ve uluslararası unsurları barındıracak fiziki koşullara sahip hale getirerek, öğrencileri, küresel rekabetin ve kültürel farklılıkların olduğu bir çevreye, bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak mesleklerinde yetkin bireyler olarak hazırlamak
  • Akademik dünya, iş dünyası ve STK'lar ile ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri oluşturmak,
  • Ulusal ve uluslararası arenada öğrenciler ve akademisyenler için cazibe merkezi olmaktır.

 

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ MİSYONU,

İstanbul Aydın Üniversitesi misyonu; öğrencilerine çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak, aydın ve yaratıcı düşünebilen insanlar yetiştirmek amacıyla, öğrencilerimizin sportif, sosyal, kültürel, sağlık ihtiyaçlarının sağlanması amacına yönelik hizmet vermektir. 

Global dünyada, kültürel zenginliklerimizi ve ulusal değerlerimizi öğrencilerimize aşılayacak ve bu değerleri uluslararası ortamlarda yaşam bulmasını sağlayacak öğrenciler yetiştirmek ve bu amaçla ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılmak, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi'nin en önemli misyonudur.  

 

 


güncelleme: 4.1.2019 15:32