Hakkımızda

Öğrencilerin, akademisyen ve çalışanların üniversite yaşamına ait ihtiyaçlarını karşılamak, 

spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri öğrencilerle birlikte düzenlemek, 

öğrenci Konsey seçimleri ve öğrenci kulüpleri faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak, 

Üniversite Rektörlüğü ve Öğrenciler arasında iletişim köprüsü olarak hareket edip öğrencilere rehberlik etmek en temel görevleridir.

 Birimde Yapılan İşlerin Tanımı

Üniversitemizin sağlık, kültürel etkinlikler ve sportif gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik planlanan çalışmaları Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüplerini de organize ederek yürütür. Ayrıca, üniversitemizin yurtiçi ve yurt dışı tanıtımına yönelik sportif yarışmalara ve kültürel etkinliklere ve sosyal sorumluluk projelerine üniversitemizin katılımı ile ilgili planlama, onay ve katılım süreçlerini gerçekleştirir.

 Bu görevler aşağıdaki şubeler ve birimler vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

1.   Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

2.   Kültür ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

3.   Sağlık Birimi ( Revir )

SKS STRATEJİSİ 

  1. İstanbul Aydın Üniversitesi Misyonu ve Vizyonu çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti değerlerine bağlı, milletini seven, yaşadığımız topraklarda, kendine, ailesine ve topluma faydalı, üretken ve yaratıcı projelerde yer almalarını sağlayacak, organizasyonları hayata geçirecek aktiviteler gerçekleştirmektir.  Üniversitemiz öğrencilerinin eğitim gördükleri alanlarda yetkin birer fert olarak, Sportif ve Kültürel faaliyetler ile kazanacakları deneyimlerle,   ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan fertler olmalarını sağlamak, Sağlık Kültür ve Spor Dairesinin geleceğe yönelik stratejik planıdır.
  2. Üniversite yaşamındaki stratejimiz, öğrenci, akademik personel ve çalışanlar için çeşitli kültür sanat çalışmaları kapsamında, resim ve fotoğraf sergileri açmak, konser, konferans, tiyatro vb. sanat ve kültür alanlarında faaliyetler düzenlemektir. Bu amaçla anılan faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak öğrencilerin daha geniş ölçüde spor, sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını ve katılımlarını sağlamak amacıyla hizmetler yürütür.
  3. Öğrencilerle birlikte akademik ve idari personelin spor yapmalarını teşvik etmek amacıyla faaliyetler düzenlemek ve duyurularını yapmak, belediyeler ve sporla ilgili sosyal sorumluluk projeleri uygulayan resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, organizasyon, turnuva ve faaliyetler düzenlemektir. Oluşturulan takımlarla Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen sportif etkinliklere katılım düzenlenecek bu faaliyetler için ihtiyaç duyulan malzeme, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını organize etmekte önemli planlamalar arasındadır. Spor tesisleri yaptırıp, öğrencilerin bilinçli spor yapılması için uzman elemanlar bulmak ve şehir merkezinde bulunan kültür ve spor salonunda yapılan faaliyetler için gereken düzenlemelere ilişkin hizmetleri yürütmek.
  4. Kültürel Etkinlik çalışmaları çerçevesinde, öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini ve katılımlarını sağlamak ve  yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak,  yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak.güncelleme: 9.3.2020 15:33