Hizmetler

Ø    Üniversitenin misyon, vizyon ve stratejik hedefleri doğrultusunda lisansüstü eğitim programlarının niteliğini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapılır.
Ø    Bilimsel anlayışlara göre bölümlerde/programlarda yürütülen eğitim süreçlerinin iyileştirilmesine ve güncellenmesine yönelik satış-pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirilir.
Ø    İlgili Enstitülerle doğru bilgi akışı sağlanarak kurumsal anlaşmalar yapılır.
Ø    Mesleki ve kişisel gelişim için gerekli araştırma faaliyetleri gerçekleştirilir.

güncelleme: 24.3.2023 18:10