Elektronik İletişim Politikası

Ehemmiyetsiz ve ara sıra ticari-olmayan şahsi kullanı​​mlar dışında, bu kullanımların açıkça önemsiz olması, Üniversite için doğrudan bir masraf yaratmaması ve meşru Üniversite işine müdahale etmemesi ya da onunla rekabet etmemesi durumunda,

Üniversite kaynaklarının elektronik iletişim için kullanılması, akademik uğraşlar da dahil olmak üzere, Üniversite işiyle ilgili olmalı ve şahsi ya da ticari amaçlara yönelik olmamalıdır.


Üniversite’nin elektronik iletişim sistemlerini sadece yetkili kişiler kullanabilir.

Anlamları, aktarımları ya da dağıtımları yasal olmayan, gayri-ahlaki, hileye yönelik, haysiyet kırıcı, tacize yönelik ya da sorumsuzca olan elektronik iletişimler yasaktır.  Elektronik iletişimler bülten panolarına asılabilen, niyet etmeden bakan kişilerce görülebilen, ya da Üniversite yayınlarında bulunabilen hiçbir şeyi içermemelidir.


Başkaları için uygunsuz olduğu suçlayıcı ya da saygısızlık içerdiği şeklinde değerlendirmeye tabi tutulan materyal Üniversite tesisleri kullanılarak elektronik iletişim olarak gönderilmemeli ya da alınmamalıdır.


Elektronik (olduğu kadar diğer bütün) iletişim (türlerinde) uygun medeni ölçüler ve nezaket standartları gözetilmelidir.​​

Kullanıcılar elektronik iletişim sistemlerini, eğer varsa, Otoritenin beyan ettiği kurallara göre kullanılmalıdırlar.​​

güncelleme: 3.1.2018 17:31