Bilgisayar Ağ Kullanımı Politikası

Kullanıcılar, veri yedeklemesi ve şifre tutma da dahil olmak üzere, Bilgisayar Merkezi’nce kendilerine sağlanan bütün bilgisayar ve ağ hesaplarının kullanımından sorumludur.

Üniversite sistem güvenliğini sağlamayı hedefleyecektir, ancak kullanıcılar hesaplarındaki, ya da kullandıkları Üniversite-mülkiyetindeki ya da Üniversitece-yönetilen bilgisayarlardaki bilginin şahsi bilgi olduğunu var saymalıdırlar.  Yetkili Üniversite personeli bilgisayar sistemi hizmetini sunmak, Üniversite işini geri çekip yenisini koymak ya da değiştirmek ve kanundışı aktiviteler de dahil olmak üzere, bu politikanın ihlal edildiğinden şüphelenildiğinde inceleme yapmak üzere gerekli gördükçe bilgisayar ve ağ kaynaklarına erişebilir.  Dosyalar kanunun öngördüğü üzere üçüncü kişilere açıklanacaktır.  Kanun ve/ya Üniversite politikası bildirimi gerekli kıldığı müddetçe kullanıcılara erişim bildirimi yapılacaktır.20130528150454-0_0_0.jpg


Kullanıcılar sistem güvenliğini ihlal etmemeli; sistemin performansına ya da başka bir kullanıcının sistemi kullanmasına müdahale etmemeli; ya da bilerek ve yetkisizce ağ hesaplarına, dosya ya da şifrelere erişmemelidirler.


Kullanıcılar bilgisayar ve ağ hesaplarını sadece Üniversite politikaları ve prosedürleri ile uyumlu olarak kanunen geçerli amaçlara yönelik olarak kullanmalıdırlar.

Bilgisayar Merkezi​,​ hesapları ve sağladığı diğer bilgisayar hizmetlerini takip etmemektedir ve bunların içeriğinde de sorumlu değildir.  Her kullanıcı bilgisayar/ağ hesabını kullanarak eriştiği, sunduğu ya da dağıttığı bütün bilgilerden kendisi sorumludur.


Kullanıcılar, bilgisayar ve ağ hesaplarını bu politika ya da diğer Üniversite politikalarınca yasaklanmadığı ya da bu tür bir kullanım akla uygun olmayacak şekilde akademik kullanımlar, iş performansı,  Üniversite-işi dışı konularda da kullanabilirler.  Bu tür bir kullanım, Üniversite bilgisayarları ve hesaplarındaki bilgiye erişim koşulları da dahil olmak üzere ancak bununla da sınırlı kalmamak kaydıyla, bu Politikanın maddelerine tabidir.


Kullanıcılar bilgisayarlarını ya da ağ hesaplarını Üniversite-dışı fon toplama, ticari amaçlar ya da şahsi zenginleşme için kullanmamalıdırlar.  Kullanıcılar, bu tür ilanlara müsaade eden elektronik forumlarda şahsi mallarının satış reklamlarını yapabilirler, fakat reklam(lar) bu forumların asıl niyet edilen amaçlarına müdahale etmemelidir.

Kullanıcılar bilgisayarları ve ağları, eğer varsa, Otoritenin beyan ettiği kurallara göre kullanmalıdırlar.


Kullanıcılar, bu Politikanın herhangi bir şekilde ihlal edilmesinin bilgisayar, ağ hesabı ve diğer erişimlerin askıya alınmasına ya da kesilmesine neden olabileceğini ve duruma bağlı olarak da, akademik ihraç ya da iş akdinin feshi de dahil olmak üzere ancak bununla da sınırlı kalmamak kaydıyla, disiplin cezasına neden olabileceğini anlamalıdırlar.  Politika ihlalleri normal Otorite kanalları yoluyla işleme konulacaktır.  Eğer aktivite kanun dışıysa, ceza davasına yol açabilir.


Kullanıcılar, zaman zaman değişikliğe uğrayabilecek bu politikayı ve onun yönetsel yorumunu okuyup uyacakları hususunda  mutabıktırlar. Periyodik olarak kazanılan tecrübe ve yasal ve yönetsel gelişmeler ışığında değiştirilecek olan yönetsel yorumun düzenli(rutin) olarak gözden geçirmekle yükümlüdürler.

güncelleme: 3.1.2018 17:50