İnternet Kullanım Politikası

Üniversite, Internet bilgisayar ağına bağlanarak, kullanıcılara Dünya Sathında Ağ (WWW) kaynaklarına ve tesislerine erişim sağlar. Kullanıcıların Dünya Sathındaki Ağ üstündeki herhangi

bir yerdeki herhangi bir sayfayı izlemesini engelleyen özel bir Üniversite kuralı yoktur.  Ancak, Ağda gezinen kullanıcılar yine de yasal ve zoraki kullanım sınırlamalarının tamamına tabidirler.

 

Üniversite WWW’nin değerini bir yayın ve bilgi dağılım tesisi olarak kabul etmektedir.  Ağ isimleri resmi Üniversite ağ alanına (aydin.edu.tr) kayıtlı olan ağ hizmet sunucuları Üniversite ağ hizmet sunucuları olarak değerlendirirler.  Bu politikanın amacına yönelik olarak, herhangi türde bir WWW sayfası yaratan ve bunu Üniversite’nin ağ hizmet sunucusuna koyan herhangi bir kullanıcı o sayfayı yayınlamış sayılır.

 

Genel olarak, yayın ve iletişim içeriklerine uygulanan Üniversite politika ve kuralları Üniversite’nin ağ hizmet sunucuları kullanılarak yayımlanan WWW sayfalarının içeriklerine de uygulanır.  Özel olarak da Üniversite’nin ağ hizmet sunucusunda bulunan bütün bilgiler:


  1. Telif hakları, fikri haklar, şeref ve haysiyetin korunması ve gizlilikle uyumlu olmalıdır.
  2. Üniversite’nin herhangi bir politikasını, kuralına ya da düzenlemesini ihlal etmemelidir.
  3. Otorite’nin rızası olmaksızın ticari aktiviteler için kullanılmamalıdır.

  • Belirli resmi ağ sistemlerindeki bütün veriler, Rektörlükçe ya da ilgili fakülte dekanlığı ya da belirli bir enstitü ya da okulun ilgili müdürünce yetkilendirilmediği müddetçe sadece bilgi amaçlıdır.

güncelleme: 4.1.2018 09:24