Sign In

 Diş Hek.Fak.Klinik Etik Kurulu


İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu T.C. Sağlık Bakanlığı onayı ile 14.04.2014 tarihinde kurulmuş olup ilk toplantısı 06.05.2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları hariç, ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde yapılacak olan ilaç, tıbbi ürünler ve bitkisel tıbbi ürünler ile ilaç dışı klinik araştırmaları ve “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” kapsamı dışında kalan, retrospektif çalışmalar da dahil, insanlar üzerinde yapılan bilimsel araştırmaları etik yönden değerlendirir.

Başvuruların toplantı tarihinden en az 4 gün önce teslim edilmesi gerekmektedir. Klinik araştırmalar Etik Kurulu Sekretaryası tarafından telefonlarınıza sadece Pazartesi ve Perşembe günleri saat 08:00-10:00 arası cevap verilecektir.

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 01 Ağustos - 31 Ağustos 2016 tarihleri arasında tatil ilan edilmiştir.


>>​ Etik Kurul Sitesi resmi web sitesi​ için tıklayınız.güncelleme: 9.12.2016 21:43