Kültür

kultur_01.png

Andalusian Poet And Writer Ibn Suheyd(İngilizce) 

Dr. Mustafa AYDIN


From the year on when I started to write this book, the pride and excitement that I feel is so deep thanks to your encouragement through a hidden happiness on your face and the lightenennig of your green eyes. You cold imagine how much I would desire to publish this book in your lifetime.


280 s., Basım Yılı: 2009

ISBN: 975-7046-89-2

 Ebat:15,5 x 22 cm


kultur_02.png

Anti Emperyalist Bir Osmanlı Aydını Halil Halid Bey (1869-1931)

Kurtuluş ÖZTÜRK

XVII. yüzyıldan itibaren, önce askeri alanda başlayan, daha sonra idari, ekonomik, sosyal siyasi alanlara doğru genişleyen, eğitim alanını da etkileyen; XIX. Yüzyılın ortalarına doğru ise geleneksel yönetim biçimi, düşünce şekli ve sosyal hayatın yanında kendine yer bulma ve şekillenme imkânı kazanan batılılaşma hareketlerinin dayandığı fikir zemininin doğru şekilde ortaya konulabilmesi için o düşüncelerinin ana kaynaklarının tenkiti basımlarının hazırlanması, zamanın düşünce yapısını kuran şahsiyetlerin biyografilerinin, bilimsel ölçütlerde hazırlanıp yayımlanması gereklidir.

200 s., Basım Yılı: 2015

ISBN: 9786054303281

 Ebat:17 x 24 cm


kultur_03.png

Azerbaycan’dan Hikayeler 

 Azer ABDULLAH

Azerbaycan edebiyatında son 40 yılın en parlak imzası. Azerbaycan denilen bir coğrafyada edebiyat her zaman kendi yerinde olmuştur. Edebiyatın göz dikeceği, umacağı hiç bir yeri olmamış bizlerde. 20.ci yüzyıl edebiyat bakımından bizler için önem taşımakta. Bu dönem edebiyat dünyamızda değerli kişilerin yüze çıkması, onların olgun karakteri ve bu karakterlerin ideolojik yönümlerimizde etkisi de bitip tükenmez olmuş. 

232 s., Basım Yılı: 2012

ISBN: 978-605-5452-186

Ebat:15,5 x 21 cm
kultur_04.png

Atatürk Karikatürleri

Prof. Mustafa ÇIKRIKÇI, Araştırma: Hasan YAVUZCAN

Türk karikatürcülüğü adeta dergi ve konu zenginliğine ulaşmıştır. Onlarca karikatür dergisinin yayınladığı 2. Meşrutiyet devrinin en önemli dergilerinden biri de Karagöz’dür. Cumhuriyet’in ilk onbeş yılına kadar devam eden Karagöz Dergisi çok uzun soluklu bir dergidir. Osmanlı zamanında konu olarak daha çok Abdülhamit devrini anlatan dergi, 2. Meşrutiyet’ten sonra İstanbul’la ilgili her sorunun günlük hayatı hiciv etmiş, kendine özgü bakışı ile siyaset yapmış, Balkan Savaşı’nı çok özel bir şekilde anlatmış. Kurtuluş Savaşı’nda yaptığı yayınlarda ise sayfaları sık sık beyaza boyanmış yani sık sık sansüre uğramıştır.
140 s., Basım Yılı: 2009 
ISBN: 978-605-4303-00-7
 Ebat: 21 x 29,7 cmkultur_05.png

Batı Trakya Türk Devleti

Ahmet AYDINLI

XX. yüzyılın başlarında Uluslararası sisteme tıpkı bugün olduğu gibi, devletlerarası güç mücadelesi, sömürgecilik ve milliyetçilik akımları damgasını vurmuş, özellikle de Fransa ve Rusya-Avusturya arasındaki çekişmeler giderek çözümlenemez bir hal almıştı. Nitekim 28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahdı Arşidük Ferdinand’ın bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi bu gerginliğe son noktayı koymuş ve bilinen insanlık tarihinin o döneme kadar olan en kanlı sayfası açılmıştı.

241 s.,Basım Yılı: 2011

ISBN: 978-605-4413 

Ebat: 17 x 21 cmkultur_06.png

Batı Trakya Faciasının İç Yüzü 

Ahmet AYDINLI

İşte bu küçük mütevazı eserde; bu meçhul safhalar bir bir ele alınmış ve inkâra imkân verdirmek için, yerli ve yanamcı resmi kaynakların vesikalarına  ciddiyet ve hassasiyetle dayanılmış okuyucuya istatistik ve demografik bilgiler sunulmuştur. Ayrıca her türlü teferruattan azami derecede kaçınılarak hadiseler, vakıalar tarih ile aksiyonellerin isimleri üzerinde kemal-i ısrar, titizlik ve ciddiyetle durulmuştur.

264s., Basım Yılı: 2011

ISBN: 978-605-4303-12-0

 Ebat:17,5 x 24,5 cm
kultur_07.png

Büyük Felaket Ermeni Yalanları ve Hakikatın Özür Araştırma ve Belgeler 

Prof. Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU

Büyük güçlerin siyasetleri, büyük medeniyetleri değil, büyük savaşları gerçekleştirir. Kin ve nefretle beslenmiş insanlar, Allah’a değil şeytana hizmet etmiş olurlar. İnsan, yaratılıştan bu yana, hiçbir nifak, çatışma ve silah gücü yardımıyla aydınlığa, barışa kavuşmamıştır. Günü, geçici zaman kurtarmak için atılan adımlar, ebedi rahatlığı, barışı yaratamamıştır. Kana kan mantığı, yanan yere su değil, mazot dökmek, maalesef, dünün de bugünün de yanlış yolu olmuştur. İnsanoğlu, yapmış olduğu teknolojik ve bilimsel tüm gelişmelere rağmen, aynı zamanda kendi halkını, ülkesini, manevi değerlerini satan bir kitle haline getirilmiştir. Bu ikilimde gerçekle kaybeder, yalanlar kazanır.

514s., Basım Yılı: 2012

ISBN: 978-605-4303-0-76 

Ebat: 20,5 x 27,5 cm


kultur_08.png

Değişen Dünyada İşletmeler 

O.C. Ferrell Geoffrey, A. Hirt Linda Ferrell

En son güncel bilgileri içeren basit, esnek ve makul fiyatlı bir kitap isteyen öğretim üyeleri ve öğrenciler için geliştirilip yazılan ve piyasanın en çok satılan kitapları arasında yer alan “Değişen Dünyada İşletmeler” baştan sona sıfırdan yaratılan bir eserdir. 


648 s., Basım Yılı: 2013 

ISBN: 978-6054303199

Ebat: 21 x 26,5 cmkultur_09.png

Deep Anatolia 

Nedim GÜRSEL

We are part of a land that was home to many civilizations. We are part of a nation that was envied not only for its strategic location, but also for its beauty. Anatolian history was shaped with invasions and conquests from Balkans, the Caucasus and Asia Minor and it witnessed many ‘firsts’ in the world history, on its land to many civilizations. Every corner of this land, where great empires were formed and destroyed, has different emotions. Anatolia, home to kings and sultans, is the center of the history and we are a part of this history.

198s., Basım Yılı: 2011 

ISBN 978-605-4303-06-9

 Ebat:13,5 x 21 cmkultur_10.png

Deniz ve Denizciler 

Güner DONAT

İnsanoğlu endişe, hüzün, acı, korku, sevinç, neşe, sevgi ve aşklarını farklı ifade yollarıyla dile getiriyor. Bu bazen resim, bazen edebiyat bazen de müzik vasıtasıyla olmaktadır. En eski çağlardan beri kabiliyet ve zevk ölçüsünde olmak üzere daima bu usûllerden birisi tercih edilmiştir. Milletlerin gönül telini titreten kendilerine özgü bir müziğinin olduğu malûmdür. Her milletin farklı bir müziği olduğu gibi, aynı milletinde zaman içinde geliştirdiği ve birbirinden güzel usûllerde, farklı formlarda yarattığı müzikleri bulunmaktadır. Türklerin müziğini de aynı gönülden çağlamasına rağmen farklı özelliklerine göre klasik ve halk müziği diye iki ana başlık altında değerlendiriyoruz.

228s., Basım Yılı: 2014 

ISBN 978-605-4303-36-6

Ebat:17 x 24 cm


kultur_11.png

Endülüslü Şair ve Yazarlar İbn Şüheyd 

Dr. Mustafa AYDIN

Endülüs çok kültürlü ve etnikli oluşuyla, İslâm düşüncesi ve felsefesinin batıyı etkileyen bir merkez olmasıyla pek çok araştırmanın konusu olmuştur. Ancak batıda Endülüs hakkında pek çok araştırma yapılmış olmasına rağmen ülkemizde Endülüs tarihi ve kültürü üzerine çalışma yok denecek kadar azdır. Endülüs edebiyatı üzerinde fazla durulmamış alanlardan biridir. Bu eksikliğin giderilmesine az da olsa katkıda bulunacağı düşüncesiyle, 1992 yılında hazırlamış olduğum “İbn Şüheyd ve Edebî Kişiliği” isimli doktora tezini yeniden gözden geçirerek yayınlamaya karar verdik.

296 s., Basım Yılı: 2006

ISBN: 975-7046-89-2

Ebat:15,5 x 22 cm


kultur_12.png


Farklı Kültürlerden İzler 

Aliona PİLİCİ

Farklı kültürleri inceleyerek, halk edebiyatında birkaç eser seçtim. Seçtiğim her esere kendi bakış açıma göre yaklaştım. İllüstrasyonlar ile gösterebilmeleri için Hitit ve Çin kültüründen mitler, Ukrayna’dan ise efsun dualarını seçtim. İllüstrasyonlarımın anlamlarını zengileştirmek için halk motiflerini ve anlamlarını inceledim, her bir illüstrasyon için anahtar simgeler seçtim. O zamanın ruhunu ve kültürünü yansıtmak için, kullanılan yazı fontlarını inceledim ve benzeri fontlar kullandım. Çalışmamı Linolyum Gravür Tekniğinde gerçekleştirdim. Gravürler farklı yzeylerde çekilmiş agaç, taş, saman, yaprak, toprak ve buna benzer fotoğraflar üzerine basıldı. Böylece çalışmama tarihsel bir hava katmaya çalıştım.

96s., Basım Yılı: 2012 

ISBN: yok 

Ebat: 22 x 24 cm


kultur_13.png

Fetihten Günümüze Trabzon Vakıfları

Süleyman DİNÇ

Vakıflar; tarihte maddi ve manevi kültürün oluşumunda önemli rol oynamış, sosyal adaleti, sevgi ve barışı tesis etmiş, Osmanlı Devleti ile zirveye ulaşmış önemli bir sosyal müessesedir. Öyle ki; Osmanlı Devletinde, iç ve dış güvenlik ile adliye hizmetleri dışındaki tüm hizmetler fertler tarafından kurulan vakıflar tarafından yürütülmüştür.

497s., Basım Yılı: 2013 

 ISBN: YOK

Ebat: 21 x 29,7 cm
kultur_14.png

Geçmişten Günümüze Rize Vakıfları 

Süleyman DİNÇ

Vakıflar; tarihte maddi ve manevi kültürün oluşmasında önemli rol oynamış, sosyal adaleti, sevgi ve barış tesis etmiş, Osman Devleti ile zirveye ulaşmış önemli bir sosyal müessesedir. Öyle ki; Osmanlı Devltinde, iç ve dış güvenlik ile adliye hizmetleri dışında tüm hizmetler fertler tarafından kurulan vakıflar tarafından yürütülmüştür. İslâm Hukukunda vakıf; “Kendisinden yararlanmak mümkün ve caiz olan bir malı, devamlı olarak Allah’ın mülkü olmak üzere temlik ve temellükten menetmek ve menfaatini, Allah rızası için bir hayır cihetine tasudduk etmek,”

108s., Basım Yılı: 2013 

ISBN: yok 

Ebat: 20,5 x 30,5 cmkultur_15.png

Jeo Enerjik Bakiş AB Bağlamında Enerji Politikalarinda Jeo-Enerji Alanları

Prof. Dr. Hasan SAYGIN, Ceyhan ÇELİK

Enerji, var olan dünyanın oluşturulmasında ve yeniden şekillendirilmesinde en önemli girdi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu girdinin üzerinde dolaylı veya dolaysız hâkimiyet kurma girişimleri beraberinde izlenmesi gereken dinamik uluslararası politikalar gerektirmektedir. Türkiye’nin bu süreçlerden ve bu süreçlerin sonuçlarından nasıl etkileneceği üzerine çıkarımlar yapmasını sağlamaktır.

179s., Basım Yılı: 2011

ISBN: 978-605-4303-13-7 

Ebat: 17,5 x 24,5 cm
kultur_16.png

Kod Adı: Gazeteci 

Muzaffer BACA

Hiç kuşkusuz gazetecilik dünyanın en zor mesleklerinden birisidir. Gazeteciyi savaş alanında okuyucusu veya izleyicisine en etkili görüntü ve bilgiyi aktarmak isterken izlersiniz. Onu takdir eder, “Ne kadar da gözü pek” diye översiniz. Aynı gazeteciyi birkaç gün sonra bir kokteylde görür, savaşla ilgili izlenimlerini sorarsınız. Okuduklarınızla anlattıklarının özü aynıdır. Ancak anlatırken çok şeyi daha güzel ifade edecektir.

296 s., Basım Yılı: 2013 

ISBN: 978-605-5416-72-0

Ebat:13,5 x 21 cm
kultur_17.png

Metinlerle İslam Felsefesi Tarihine ve Temel Problemlerine Giriş 

Prof. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN

Bu çalışmamızda İslam Felsefesi Tarihini daha çok düşünürleri bir düzen içinde sıralayıp, felsefelerini aktarıp entelektüel olan bu şahısların daha iyi tanınması ihtiyacına yardımcı olmak istedik. Filozofları esas alarak hazırlamış olduğumuz bu yöntem, genel düşünceden ziyade, birey olarak düşünürler üzerinde yoğunlaşır.

398s., Basım Yılı: 2016

ISBN: 978-6054303526 

Ebat: 15,5 x 23 cm
kultur_18.png

Ölümünün 100’Üncü Yılında Ahmet Mithat Efendi Sempozyumu

Prof. Dr. Kâzım YETİŞ

19’uncu yüzyıldaki modernleşme ve yenileşmede sanırım ilk akla gelen isim Ahmet Mithat Efendi’dir. O, sadece okuyup yazmakla kalmamış, döneminde kendini en çok okutan şahsiyet de olmuştur. Bunu nasıl sağlamıştır? Bu da dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Elbette bunda esnafın yani halkın içinden gelmesinin payı büyüktür. O hiçbir zaman arasından geldiği halktan kopmamış, onların seviyelerinden konuşmuş, yazmıştır. Ayrıca bundan da önemlisi faydalı bilgileri onlara ulaştırmıştır. Bu bakımdan 19’uncu yüzyılın ikinci yarısındaki aydınlanmada onun büyük payı vardır. Bir anlamda o, ansiklopedisttir. Eserlerinde, yazılarında adeta yok yoktur. 

308s., Basım Yılı: 2013 

 ISBN: 978-605-4303-23-6

Ebat:16,5 x 24 cm


kultur_19.png

Sevk ve İskânın Yüzüncü Yılında-1 Ermeni Konferasları Olayların Sebep ve Sonuçları

Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU, Prof. Dr. Ali ARSLAN

Ermeni meselesi, Osmanlı Devleti’nin 18’inci yüzyılda yaşananları fazla dikkate almasak bile, son yüzyılında yaşadığı birçok problemden sadece bir tanesidir ve meselenin kökeni de 1915’ten çok öncelere dayanmaktadır. Ayrıca Ermeni meselesini dış etkilerden bağımsız olarak, sadece Osmanlı Devleti’nin kendi içi dinamikleri ile açıklayabilmek de mümkün değildir. Yine 1915’ten günümüze kadar yaşanan olayların da birçok iç ve dış gelişmenin yönlendirilmesiyle ortaya çıkmış olduğu tarihî süreçten anlaşılmaktadır. 

40s., Basım Yılı: 2015  

ISBN: 978-605-4303-54-0

Ebat: 17 x 24 cmkultur_20.png

Sevk ve İskânın Yüzüncü Yılında-2 Ermeni Meselesi ve 1915 Olayları

Ulusal Sempozyum Bildirileri 

Editör: Dinara DUİSEBAYEVA

219s., Basım Yılı: 2015  

ISBN: 978-605-4303-55-7

Ebat:17 X 24 cm

kultur_21.png

Sevk ve İskânın Yüzüncü Yılında-3 Ermeni Meselesi ve 1915 Olayları 
Tarihi Gerçekler, Siyasî Algılar, Hoşgörü, Uzlaşı Arayışları, Uluslararası Sempozyum Bildirileri

Editör: Dinara DUİSEBAYEVA

371s., Basım Yılı: 2015

ISBN: 978-605-4303-56-4 

Ebat:17 X 24 cm


kultur_22.png

Sevk ve İskânın Yüzüncü Yılında-4 

Türkler ve Ermeniler - Komşuluk İlişkileri 

Editör: Dinara DUİSEBAYEVA

181s., Basım Yılı: 2015   

ISBN: 978-605-4303-57-1

Ebat:17 X 24 cm

kultur_23.png

Sevk ve İskânın Yüzüncü Yılında-5 

Bütün Yönleriyle Ermeni Meselesi El kitabı

Prof. Dr. Ali ARSLAN

131s., Basım Yılı: 2015 

 ISBN: 978-605-4303-58-8

Ebat:17 X 24 cm

kultur_24.png

Tevabi’ Ve Zevabi’ İbn Süheyd 

Prof. Dr. Nevzat H. YANIK, Dr. Mustafa AYDIN

Edebiyatçının dünyada gerçekleşmeyen ideallerini ve çektiği acıları dile getirmek için bazen yaşadığı dünyadan uzak bir hayal âlemine geçerek düşlerini orada sergilediği görülür. Fizik ötesi veya hayali yolculuk diyebileceğimiz bu edebi olgu yeni değildir. İnsanlar, erken çağlardan itibaren çevrelerinde olup biten evrensel olguları açıklamak için bir takım ruhsal ve düşünsel yorumlar icat etme gayreti içinde olmuşlardı

144 s., Basım Yılı: 2008  

ISBN: yok

Ebat: 15,5 x 22 cm
kultur_25.png

1. Ulusal Medya ve Haber Sempozyumu Bildiri Kitabı 

Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU

Günümüz iletişim kavramının, yaşamla iç içe olduğu bir dönem... Bu dönemde kitle iletişim araçlarının çok yoğun olarak kullanıldığını görmekteyiz. Bu kullanım sadece yazılı ya da görsel basınla gerçekleşmeyip, internet üzerinden mobil teknolojilerle gerçekleşmektedir. Doğal olarak gerek yazılı, gerek görsel, gerekse internet üzerinde yapılan iletişim çalışmalarında her gün yeni teknolojileri ve yeni kavramlar ortaya çıkmakta bu medya ortamları ile ilgili bu yeni gelişmeler kaydedilmektedir.

175 s., Basım Yılı: 2015 

 ISBN: 978-6054303434

Ebat: 17 x 24 cmkultur_26.png

İkinci Uluslararası Strateji ve Güvenlik Çalışmaları Sempozyum Bildirileri “Ekonomi ve Bölgesel Sistemlerin Gelişim Yöntemi - Avrasya Perspektifi

Doç. Dr. Sait YILMAZ Asst. Prof. Dr. Tuğçe VAROL SEVİM

Türkiye tüm dünyayı çağlar boyunca etkileyen ve önümüzdeki dönemde de etkilemesi beklenen kriz bölgelerinin tam ortasında yer alan laik, demokratik ve modern dünyanın tüm moral değerlerini paylaşan ve Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar üzanan bir politik askeri derinlik içinde önemi tartışılmayacak bir ülkedir.

252s., Basım Yılı: 2013  

ISBN: 978-605-4303-33-5

17 x 24 cmkultur_27.png

Türk Mitolojisinde Kültler 

Yrd. Doç. Dr. Rövşen ALİZADE

Gerek doğa kültlerinin gerekse de kült sisteminin incelenmesi kolay olmayan bilimsel konulardandır. Kült karmaşık ritüel içeren ve mitolojik sistemdir. Kült şekillendiği dönemden itibaren geleneksel düşüncenin  ve onu şekillendiren kültürün bir parçası olmustur. Kültün bu işlevi günümüzde devam etmektedir. Bu anlamda kült sisteminin araştırılması, aslında kültür tarihinin karmaşık ve çok yönlü yapıya sahip katının araştırılması anlamına gelmektedir

128s., Basım Yılı: 2012

ISBN: 978-605-4303-09-0

Ebat: 17,5 x 24,5 cmkultur_28.png

Trabzonlu Hafız İsmail Efendi Hayatı ve İlmi Şahsiyeti

Prof. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN

Bilime, topluma ve sanata katkı, ya da yön vermiş kimselerin hayatı ve düşünceleri daima insanların ilgisini çekmiştir. Bundan dolayı, insanlar hayat tecrübelerini, kendilerinden sonra gelen nesle bir ışık, bir örnek olabiliceği ümidiyle kaleme almışlardır. Tarihimizde çeşitli hatıra eserleri yayımlanmıştır ve yayımlanmaya devam edecektir. Bu yüzden değişime, unutulmaya yüz tutmuş hayat tarzları ve toplum değerlerini tanıma ve yaşatma gayesiyle, tarih ve kamoyu karşısında, belki de son görevlerden birini yapmak ve gelecek kuşaklara ışık olmak için mazinin önlenen yönleri anlatılır

181s., Basım Yılı: 2012

 ISBN: 978-605-4303-18-2 

Ebat:14,5 x 20,5 cm


güncelleme: 2.11.2017 18:05