İlk ve Acil Yardım Laboratuvarı

Öğrencilerimiz ilk ve acil yardım laboratuvarında, teorik derslerde edindikleri bilgileri uygulama imkanı bulmaktadırlar. Öğrencilerimiz, laboratuvarda yetişkin, çocuk ve bebek temel yaşam desteği maketleri, entübasyon maketleri, intra müsküler, intra venöz girişim maketleri ile gerekli becerileri kazanma imkanı elde etmektedirler. Hasta ve yaralılarda her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil hasta bakımı yaklaşımı ile hastayı monitörize edip, takibini yapabilmeyi öğrenmektedirler. İleri yaşam tekniklerinde EKG ve Defibrilasyon tekniklerini uygulamaktadırlar. İlk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansa ve hastaneye güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla sedye kullanma, hasta veya yaralıyı yükleme, taşıma ve indirmeye yönelik çalışmaları mevcut ambulans sayesinde yapma imkanı bulmaktadırlar.

A18A7994.JPG IMG_0344.JPG

güncelleme: 14.7.2020 18:23