Tıbbi Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı

Organizmaların, moleküler düzeyde yapı ve işlevlerinin incelenmesi, DNA ve RNA izolasyonu/ çoğaltması, saflık tayinleri (spektrofotometrik ve elektroforez yöntemleri) gibi çeşitli genetik uygulamalar sayesinde hastalıklardaki temel moleküler mekanizmaları aydınlatma, tanı/ tedaviye yönelik bilgi edinme ve araştırma amacı ile hazırlanmış; Mikroskobi Laboratuvarı, DNA/RNA İzolasyon Laboratuvarı, PCR Laboratuvarı, Doku Kültürü Laboratuvarı, Post PCR(Analiz) Laboratuvarı, Elektroforez ve Görüntüleme Laboratuvarından oluşmaktadır.


A18A8328.JPG

güncelleme: 14.7.2020 18:07