Histoloji ve Embriyoloji Laboratuvarı

Görüntüleme ve Kesit Alma Laboratuvarı, Preparat Hazırlama Laboratuvarı, Mikroskobi Laboratuvarı, Makroskobi Laboratuvarı, Doku Gömme Laboratuvarları, Mikroskobi odası ve Arşivden oluşan Histoloji ve Embriyoloji Laboratuvarımız Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin Döllenmiş bir yumurta hücresinde embriyonun nasıl geliştiğini, gelişim kusurlarını, insan vücudunu oluşturan organları, dokuları, histolojik tabakaları ve hücresel içeriklerini mikroskobik olarak, sırasıyla ve doğru biçimde dünya tıp eğitimi standartlarına göre öğrenmeleri için tasarlanmıştır. Bilim alanı içerisinde eğitim alan öğrencilere hücre kültür laboratuvarları bünyesinde kök hücre, kanser kök hücre ve somatik kök hücre kültürü gibi güncel uygulamalar hakkında yeni ve doğru tıp bilgileri öğretilir.


A18A8371.JPG

güncelleme: 14.7.2020 17:50