E-İşletme (Tezsiz YL)

​​İstanbul Aydın Üniversitesi e-işletme Yüksek Lisans Programı, yöneticilerin uygulamada karşılaşabilecekleri sorunlara yaratıcı çözümler geliştirebilmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrenciler derslerde bir yandan dünyadaki güncel olay ve gelişmeleri anında izleme olanağı elde ederken, bir yandan da Türk iş hayatının kendine özgü niteliklerini, diğer ortamlarla kıyaslamalı olarak değerlendirme ve inceleme fırsatını bulmaktadırlar.Gerek küresel, gerek yerel iş ve yönetim konularında uzman kadrosuyla, dersler teorik anlatımın yanı sıra gerçek iş hayatında karşılaşılan uygulamalarla beslenerek, takım çalışmaları, bilgisayar simülasyonları ve projelerle öğrencilerin kariyerini desteklemektedir. e-İşletme Programı, öğrencilere bütün işletme ortamlarında ihtiyaç duyacakları yüksek nitelikte uzmanlık ve deneyimi kazandırmak amacıyla oluşturulmuştur. Sürekli gelişen internet kullanımı ve bilgi teknolojileri, yöneticilerin modern işletme bilgilerine sahip olmalarını ve bu bilgiyi teknik araçlarla birleştirmelerini gerektirmektedir. Bir yüksek lisans programına kayıt olmak, birkaç yıl bu uğurda önemli bir miktarda zaman ayırmayı, işten ve günlük hayattan uzak kalmayı gerektirebilir. e-İşletme Yüksek Lisans Programı, kariyerini yükseltmeyi hedefleyenlere günlük iş ve özel yaşantılarını değiştirmeden gerekli nitelikleri kazanma imkânı tanımaktadır. Program günümüzde gittikçe zorlaşan uluslararası iş dünyasında başarılı olmak isteyen yöneticilere gereken bilgi ve becerileri sağlayacaktır. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış ülkemizin uzaktan eğitim tekniğine dayalı işletme yüksek lisans programı olan e-İşletme yüksek lisans pogramı, iş dünyasının stratejik alanlardaki gereksinimlerine göre tasarlanmıştır. Pazarlama, Yönetim ve Finans gibi konularda donanım kazandıracak olan program, interaktif yapısıyla lisansüstü eğitime yeni bir boyut kazandırmaktadır. e-İşletme Yüksek Lisans Programında yer alan kredi derslerin normal tamamlanma süresi 1 yıl (2 yarıyıldır). Bu süre içinde kredili derslerini tamamlayamayan öğrencilere iki yarıyıl daha ek süre verilieiblir. Bitirme projesi, kredili dersleri başarmış olan öğrencilere ayrı bir yarıyıl da verilir. Ancak, Enstitü en çok iki dersi kalan öğrencilere de söz konusu yarıyılda Bitirme Projesi verebilir. Bitirme projeside dahil e-İşletme Yüksek Lisans Programının en çok altı yarıyılda bitirilmesi gerekmektedir.​güncelleme: 5.7.2019 11:40