Yayınlar

Turgut PURA - Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi - Web Tabanlı Eğitimin Verimliliğinin İncelenmesi ve Bir Ders Arşiv Sistemi Yazılım Önerisi- Mayıs 2016 Sayı: 42 –ISSN:1306-3375

Zihni KAYA - Kaya Z., Güneş A., Biyometrik güvenlik sistemleri ve yüz tanımaya dayalı çevrimiçi sınav sistemi, Journal of Research in Education and Teaching, Şubat 2016, 5(1), 2146-9199​​

Turgut PURA - Jret - Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi - Web Tabanlı Eğitimin Verimliliğinin İncelenmesi - 01.11.2015 Cilt 4​


güncelleme: 25.7.2017 12:29