Sign In

 Vizyon & Misyon

Misyon
Üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma için gerekli, teknolojik olarak güncelliğini sürekli koruyan, bir alt yapıya sahip olmak, yerleşkeyi, farklı kültürleri ve uluslararası unsurları barındıracak fiziki koşullara sahip hale getirmek. Bilginin ürüne dönüşümünü hızlandırmaya yönelik çalışma ortamları geliştirmek, dünya standartlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak. Ulusal ve uluslararası arenada öğrenciler ve akademisyenler için cazibe merkezi olmak. Öğrencileri, küresel rekabetin ve kültürel farklılıkların olduğu bir çevreye bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak hazırlamak. Akademik dünya, iş dünyası ve STK’lar ile ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri oluşturmaktır.

Vizyon
Vizyonumuz; Bilgiyi üretime dönüştürerek insanlığa fayda sağlayacak bireylerin, çağdaş değişimler doğrultusunda kendini yenileyebilen eğitim programlarında yetiştirildiği, sürdürülebilir yeniliklerin hayat bulduğu öncü bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

Değerler
Yenilikçi olmak, Özgür düşünebilme , Katılımcı bir yönetim anlayışa sahip olmak, Disiplinlerarası yaklaşıma sahip olma, Topluma hizmet anlayışı ile hareket etme, yaşam boyu eğitim, nitelikli insan gücü yetiştirme, öğrenci merkezli eğitim, toplumun her kesimi ile iletişim, farklı düşüncelere karşı hoşgörü ve etik kurallara saygı

güncelleme: 13.4.2018 22:03