Sign In

 TTPYO Ekibi

               

                                            Ali KURT.jpg                                                                                 Vedat ÖZYAZGAN.jpg             

                                     Yrd. Doç. Dr. Ali KURT - ( Müdür)                                                        Yrd. Doç. Dr. Vedat ÖZYAZGAN – (Müdür Yrd.)

                                             alikurt@aydin.edu.tr                                                                                  vedatozyazgan@aydin.edu.tr

           

                                                 Onur YOLAY.jpg                                                                              Elif TAŞTAN.jpg

                  Onur YOLAY – Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi Koordinatörü                                 Elif TAŞTAN – Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörü

                                             onuryolay@aydin.edu.tr                                                                                  etastan@aydin.edu.tr

güncelleme: 29.5.2018 14:40