Sign In

 Objektif Nitelikli Bilişsel Testler

Programın Amacı:
Psikolojik test, bireyin yetenekleri, becerileri, performansları, hakkında bilgi verecek soruların sorulmasına ortam ve olanak sağlayan sistemli bir yaklaşımdır. Objektif kişilik test ise, yapılandırılmış bir malzemenin sunulduğu, standart bir puanlama ve yorumlama prosedürünün olduğu testlerdir.
Çocuk ya da yetişkin danışanları psikolojik değerlendirme yapabilme becerisi ve yetkinliği kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitimde katılımcılara teorik bilgiyle birlikte uygulama örnekleri sunulacak ve farklı raporlama örnekleri gösterilecektir

Kimler için:

Üniversitelerin; Sosyal Hizmet Uzmanları, Çocuk Gelişimi Öğretmenleri, PDR, Sosyologlar, Psikoloji Lisans ve yüksek lisans mezunları, bu alanda çalışanlar, bu bölümlerin son sınıf öğrencileri, mastır ya da doktorası Çocuk Gelişimi, Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık bölümü olanlar katılım sağlayabilirler.

Eğitimin İçeriği
1. BENDER GESTALT – II TESTİ
Adli ve Uzman Klinik Psikolog P. Mutlu Hacıosman Esentürk tarafından klinik uygulama ve eğitim amaçlı olarak Türkçe literatüre kazandırılan bu test 4-85 yaş arası bireylere uygulanmakta ve organisitenin yanı sıra kişinin psikolojik sorunları konusunda da bize ipuçları vermektedir. Üç aşamalı olarak uygulanan, psikomotor algı ve fonksiyonlar, yakın hafıza ve motor beceriler hakkında bilgi veren bu test pek çok bozukluğun tanılanmasında kullanılan bir testtir.
2. BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ
Duyum, algı, dikkat, konsantrasyon gibi bilişsel işlevlerin yanı sıra görsel belleği ölçmek amacıyla geliştirilmiş olan Benton Görsel Bellek Testi 8 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilmekte ve deneklerin kognitif süreçlerinin niteliğine dair bilgi vermektedir.
3. FROSTİG GELİŞİMSEL – GÖRSEL ALGI TESTİ
4 yaş 6 ay ile 7 yaş 11 ay arasındaki çocukların görsel algılarının gelişim seyirlerine paralel olarak gelişip gelişmediğinin tespiti, bu testin ana amacını oluşturmaktadır. İlaveten Frostig Gelişimsel – Görsel Algı Testi alt testleri temelinde deneklerin el – göz koordinasyonu, şekil – zemin ilişkisi, şekil sabitliği, şeklin mekandaki konumu ve şeklin mekanla ilişkisi gibi okuma – yazma gibi akademik beceriler için hayati öneme sahip yetileri değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Küçük çocuklarda görsel algının incelenmesi, görsel algının birbirinden kısmen bağımsız bir grup farklı fonksiyon ya da beceriden oluştuğunu belirten hipotezleri doğrular niteliktedir. Öğrenme güçlükleri ve okul uyumu güçlüğü, beyin hasarı ve diğer görsel algı fonksiyonlarındaki yetersizlik ilişkilerini araştırmada kullanılması planlanmıştır.
4. D2 Dikkat Testi
9 ila 60 yaş arasındaki deneklerin psikomotor hız düzeyini ve öğrenme fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla geliştirilen D2 Dikkat Testi deneklerde dikkat eksikliği olup olmadığının tespiti, eğer varsa dikkat eksikliğinin sebebinin belirlenebilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
5. Frankfurter Konsantrasyon Testi
60 ila 72 ay arasındaki çocukların dikkat ve konsantrasyon düzeylerinin tespitinde kullanılan objektif nitelikli kognitif bir testtir. Öğrenme güçlükleri, Okul Uyum Güçlüğü, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun erken teşhisinde yararlanılan tanılama tespit testlerinden biri olma özelliği taşımaktadır.
6. Burdon Dikkat Testi
Burdon Dikkat Testi, 10 ila 20 yaşları arasındaki deneklerin dikkat ve konsantrasyon işlevlerini değerlendirmek amacıyla uygulanan kognitif bir testtir. Öğrenme Güçlüğü, Okula Uyum Güçlüğü, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun erken teşhisinde yararlanılan tanılama tespit testlerinden biridir.
7. Standardize Mini Mental Durum Testi
Standardize Mini Mental Test, global olarak bilişsel düzeyin saptanmasında kullanılabilecek, kısa, kullanışlı ve standardize edilmiş kognitif bir testtir. İlaveten Standardize Mini Mental Test yönelim (oryantasyon), kayıt hafızası, dikkat ve hesaplama, hatırlama ve lisan olmak üzere 5 farklı bilişsel beceriyi değerlendirmek amacıyla kullanılabilmektedir.
Günümüzde halen klinik pratikte, bilişsel bozuklukların saptanmasında, demansiyel sendromların seyri ve tedaviye alınan yanıtın izlenmesinde, araştırma sahasında, toplum içerisinde veya bir kurumda yaşamını sürdüren yaşlılarla ilgili yapılan epidemiyolojik çalışmalarda başvurulan popüler bir test olma özelliğini sürdürmektedir.

Eğitmen:
Uzm.Psk.P. Mutlu ESENTÜRK HACIOSMAN

DENEYİMLERİ 
1985-2003 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Psikoloji Laboratuarı, Erkek servisi, 
1994-1997Adli Psikiyatri Bilim Dalı 
1998-2000 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Akciğer ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Sigara Bıraktırma Polikliniği kuruculuk ve işlevsellik kazandırma görevi. 
1998-2001 Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Sınıf "Davranış Bilimlerine Giriş" dersleri 
2003-2005 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Polikliniği kurma ve aktif olarak çalışma görevi. 
Psikoloji öğrencilerine ve Psikoloji mezunlarına Psikolojik Testler ve Psikoterapi yöntemleri ile ilgili eğitimler vermek ( 1997- …..)

Eğitim Tarihi:
Planlanıyor.

Eğitim Süresi:
10 Saat Eğitim +10 Saat Uygulama

Eğitim Yeri:
Beşiktaş Yerleşke

Eğitim Ücreti: 900 TL
Çanta Ücreti: 200 TL (
Çanta ücreti Eğitim Günü Eğitmen tarafından alınacaktır.)
Ücretlerimize KDV Dahildir.

Program Sonunda Verilen Belgeler:
Rektörlük Onaylı Eğitim Sertifikası

Program Detayları için;
Seda CİVAN
444 1 428 – 10156
0535 032 34 80
sedacivan@aydin.edu.tr

Ödeme Seçenekleri:
* Online Ödeme : http://op.aydin.edu.tr/sem/uzapp/

* Yerleşkelerimizden Nakit yada Kredi Kartı,
* Banka EFT yada Havale,

Banka Hesap Numaramız:
   
T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

   YAPI KREDİ BANKASI SEFAKÖY BEŞYOL ŞUBESİ
   ŞUBE KODU:815

   HESAP NO:70356668

   IBAN NO:TR46 0006 7010 0000 0070 3566 68

güncelleme: 9.11.2018 16:16