Sign In

 ISO 9001:2015 Lider Yönetici / Uygulayıcı Eğitimi

Programın Amacı:

Bu program teorik ve saha uygulamaları ile zenginleştirilmiş olup, katılımcıların standardın tüm maddelerinin bir sanayi kuruluşunda uygulayarak tecrübe kazanmaları amaçlanmıştır. 
Kuruluşlar çalışmalarını sistemsel bir bütünlükte sürdürmek, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmaları koordine etmek, performans ölçümleri ile sürekli iyileştirme yapmak amacı ile başta ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi olmak üzere yönetim sistemi standartlarına göre dokümantasyon hazırlamakta ve belgelendirmektedir. Özellikle belgelendirmeden sonraki uygulama aşamasında kuruluşlar hangi konulara öncelik verecekleri, çalışmaları nasıl koordine edecekleri konularında zorluklar yaşamaktadır.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Lider Yönetici/ Uygulayıcı Eğitimi, katılımcıların standart maddeleri hakkında detaylı bilgi vererek,  her bir maddenin nasıl uygulanacağı konusunda pratik örnekler ve açıklamalar yapılacaktır. Bu amaçla eğitim 36 saatlik teorik eğitim ile birlikte  öğrenilen teorik bilgilerin bir sanayi kuruluşunda uygulanmasını da içermektedir. Eğitim ISO 10006 – Projelerde Kalite Yönetimi Standardı ve PMI tarafından yayınlanmış olan PMBOK (Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu) ile tutarlı olacak şekilde hazırlanmıştır.
Eğitimin sonunda  katılımcılar, ISO 9001:2015 kalite Yönetim Sistemi Standardı'nın tüm şartlarına göre sistem kuracak ve  uygulayacak  becerilere sahip olduğunu gösteren uluslararası akredite bir kuruluşun sertifikasına sahip olacaklardır.  

Kimler İçin:

Yönetim sisteminin uygulamasına hakim olmak isteyenler kişiler
Denetçiler
Teknik Uzmanlar
Yönetim Sistemi Danışmanları
Kalite Yöneticileri
Kalite Ekibi Üyeleri

Programın Hedefleri:
Kalite Yönetim Sistemi'nin etkili bir şekilde uygulanması ve yönetilmesi için gereken kavram, yaklaşım, standart, yöntem ve teknikleri kavramak,
Bir kuruluş ile ilgili risk ve fırsatları tespit etmek için gereken bilgi ve becerileri kazanmak,
Kalite Yönetim Sistemi'nin bileşenleri ile kuruluşun farklı paydaşlarının şartlarına uygunluk arasındaki ilişkiyi kavramak,
ISO 9001 ve ISO 9004 standartlarına uygun şekilde, bir kuruluşta Kalite Yönetim Sistemi'ni uygulamak, yönetmek, sürekliliğini sağlamak ve iyileştirmek için gereken uzmanlığı kazanmak, 
ISO 9001 uygulamasından sorumlu bir ekibi yönetmek için gereken uzmanlığı kazanmak,
Kalite yönetimi bağlamında analiz ve karar verme kapasitesini geliştirmek,
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu hazırlığını yapabilme becerisini kazanmak.
Uygulama sırasında yapılması gereken eğitim verme, hedef belirleme, çalışmaları koordine etme gibi becerileri geliştirmek.

Programın İçeriği:

1. Teorik Eğitim

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardına genel bakış
  • ISO 9000 ailesi
  • Kullanılan terimler ve tarifler
  • Temel kavramlar, prensipler ve yapı
  • ISO 9001:2015 Standardı Hakkında kısa bilgi
  • PUKO Döngüsü
 • Mevcut Durum Analizinin Sistem Kurma ve uygulamadaki önemi
 • ISO 9001:2015 Maddelerinin detaylı şekilde verilmesi
  • Proses Yaklaşımı, Risk Tabanlı düşünme hakkında bilgi verilmesi
  • Dokümante edilmiş bilgi hazırlama kriterleri
  • Proseslerin belirlenmesi, kuruluşun bağlamı,  ilgili tarafların belirlenmesi
  • Kapsam belirlenmesinde dikkat edilecek unsurlar
  • Liderlik, Kalite Politikası Hazırlama
  • Görev ve sorumlulukların belirlenmesi
  • Altyapı, farkındalık, yetkinlik ve iletişim
  • Değişimin yönetimi
  • Operasyonel Planlama, değişikliklerin kontrolü
  • Tasarım
  • Satın Alma ve Dış Kaynaklı Proseslerin yönetimi
  • Müşteri ile ilişkiler
  • Performans Kontrol
  • İç tetkik ve YGG
  • Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetlerin yönetimi  ( üretim
   2. Uygulama Eğitimi

Programın teorik kısmında anlatılan maddelerin bir kuruluşta uygulanması ile ilgili saha çalışması yapılacaktır.

Eğitmenler:

Zekiye AYHAN (Baş Denetçi)
Fuad ALMEMAN (Baş Denetçi)

Eğitim Tarihi:

Planlanıyor.

Eğitimin Süresi:

Teorik: 36 saat
Uygulama: 16 saat
Uygulama kısmı tarafımızca belirlenecek kuruluş/larda belirlenecek program çerçevesinde eğitim sürecinde yapılacaktır.

Program Detayları için;

Özlem ZİNİ
444 1 428 - 69010
ozlemzini@aydin.edu.tr

Ek Bilgiler

 • Referans bilgiler, örnekler ve dokümantasyon içeren eğitim seti katılımcılar ile paylaşılacaktır,
 • Eğitimi tamamlayan katılımcılar 40 CPD puanı kazanmış olacaktır,
 • Sınavda başarı sağlayan katılımcılara CPD akreditasyonuna sahip TTMİSTANBUL Başarı Sertifikası verilecektir. Sınavda başarısız olunması durumunda, katılımcılar 1 yıl içinde sınava ücretsiz olarak yeniden girme hakkına sahiptir.


  Ödeme Seçenekleri:

  * Online Ödeme : http://op.aydin.edu.tr/sem/uzapp/

  * Yerleşkelerimizden Nakit yada Kredi Kartı,
  * Banka EFT yada Havale,

  Banka Hesap Numaramız:
     
  T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

     YAPI KREDİ BANKASI SEFAKÖY BEŞYOL ŞUBESİ
     ŞUBE KODU:815

     HESAP NO:70356668

     IBAN NO:TR46 0006 7010 0000 0070 3566 68


güncelleme: 12.10.2019 14:44