Sign In

 Staj için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Online Sertifika Programı

Programın Amacı:

15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 5 inci maddesine göre ise işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini yapmakla yükümlüdür.

Tehlike sınıflarına göre çalışanlara verilmesi gereken eğitimlerin süreleri ve sıklıkları aşağıdaki gibidir:
TEHLİKE SINIFI       EĞİTİM SÜRESİ    GEÇERLİLİK SÜRESİ
ÇOK TEHLİKELİ             16 SAAT                   1 YIL
TEHLİKELİ                      12 SAAT                   2 YIL
AZ TEHLİKELİ                  8 SAAT                    3 YIL

Kimler için:
Sağlık kurumlarında staj yapacak öğrenciler 

Eğitimin İçeriği:

1- İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?
2- Dünyada ve Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi
3- 4857 Sayılı İş Kanunu
4- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
5- İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar
6- İşyeri tertip ve düzeni
SAĞLIK KONULARI
1-Meslek Hastalığı ve Meslek Hastalıklarından Korunma İlkeleri
2-Biyolojik Risk Etmenleri
3-Psikososyal Risk Faktörleri
4-İlkyardım
5-Tütün Ürünleri
TEKNİK KONULAR
1-Fiziksel Risk Etmenleri
2-Kimyasal Risk Etmenleri
3-Ergonomik Risk Etmenleri
4-İşyerlerinde Acil Durumlar
5-Elektrik
6-Uyarı İşaretleri
7-Kişisel Koruyucu Donanımlar
8-Yangın
9-Deprem
10-İş Kazası
11-İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
12-Ekranlı Araçlarla Çalışma
13-Elle Taşıma İşleri


Eğitimin Yeri: Online Eğitim

Eğitimin Süresi: 16 Saat
Eğitim Ücreti: 250 TL

(İstanbul Aydın Üniversitesi Mezun ve Öğrencileri: 150 TL)
Eğitime kayıt ve ödeme için tıklayınız.

Eğitime Kayıt Yaptırıp Videoları İzledikten Sonra, Bilgi ve Sertifika Talebi için: [email protected]

Eğitim Sonunda Verilen Belgeler:
İstanbul Aydın Üniversitesi Onaylı Katılım Belgesi.

güncelleme: 15.2.2021 15:44