Sign In

 Lojistik, Tedarik Zinciri ve Satınalma Uzmanlığı

Programın Amacı Nedir?

Lojistik; taşımacılık, depolama, paketleme ve katma değerli işlemler, gümrük, sigorta, sipariş yönetimi, stok yönetimi ve muayene/gözetim faaliyetlerinin bütünleşik bir anlayış ile gerçekleştirilmesidir. Söz konusu faaliyetleri müşterileri için gerçekleştiren lojistik şirketler, diğer bir deyişle 3.Parti Lojistik (3PL) şirketler Lojistik Sektörünü oluşturur. Dünya Bankası tarafından, altı farklı lojistik kriter dikkate alınarak geliştirilen Lojistik Performans Endeksi ülkelerin lojistik açıdan gelişmişlik düzeyinin belirlemektedir. LPI olarak kısaltılan endeks temel olarak; gümrük ve sınır kapısı işlemleri, lojistik altyapı, uluslararası taşıma olanakları, lojistik operasyonların kalitesi, ürünlerin izlenebilirliği ve zamanında teslimat performans kriterlerini dikkate almaktadır. Yaklaşık 150 ülke arasında 2007 yılından bu yana yükselişini sürdürmektedir. Bu durum da ülkemizin lojistik alanında hızla ilerlediğinin ve lojistik ve tedarik zinciri alanında işletmelerin profesyonel iş gücüne artan ihtiyacının bir göstergesidir.
Günümüzde yurt içi ve uluslararası ticaretin gerektirdiği dinamizm, hız, maliyet noktasında gereken rekabet gücü, verimlilik için teknolojinin ileri seviyede kullanım zorunluluğu gibi sebeplerden dolayı firmalar alanında uzmanlaşmış kadrolarla çalışmayı tercih etmektedirler.

Lojistik & Tedarik Zinciri ve Satın alma Uzmanlığı Sertifika Programıyla Her geçen gün önemi daha da artan lojistik çalışmaları ve mal – hizmet sirkülasyonunu planlı olarak yürütebilmenin şartı olarak niteleyebileceğimiz tedarik zinciri yönetimi konularında uzman yöneticiler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir:
Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi, Satın Alma, Planlama, Depolama, Dağıtım, Ulaştırma ve Üretim bölümlerinde çalışan veya çalışacak olan yönetici adayları ve yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, şefler ve sorumlular ile kendisini bu konuda geliştirmek isteyen herkes.

Programın Detaylarını Öğrenmek İstiyorum

Lojistik ve Lojistik Yönetimi Kavramları
Lojistiğin Tarihsel Gelişim Süreci
İşletme Lojistiğinin Temel Fonksiyonları Ve Bölümleri
Lojistik Sistemlerin Analizi
Lojistik Stratejisinin Geliştirilmesi
Türkiye'de ve Dünyada Lojistikle İlgili Kurum Ve Kuruluşlar
İşletmelerde Lojistiğin Yeri
Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçleri
Stratejik Tedarik Zinciri Faaliyetleri
Envanter Yönetimi
Depo Yönetimi ve Depolama
Ulaştırma Ve Trafik Yönetimi
Koruyucu Ambalajlama ve Malzeme Aktarımı (Elleçleme)
Lojistikte Müşteri Hizmetleri
Lojistikte Sipariş Yönetimi
Satın Alma Ve Tedarik Yönetimi
Lojistik Performans Değerleme
Lojistik Bilişim Sistemleri
Tedarik Zinciri Yazılımları
E-Tedarik Zinciri Yönetimi
Lojistikte Kuruluş Yeri Seçimi
Tersine Lojistik Yönetimi
Lojistik Maliyetlerin Yönetimi
Uluslararası Lojistik
Perakendeci İşletmelerde Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
Lojistik İşletmeleri ve Üçüncü Parti (Taraf) Lojistik
Kar Amaçsız Örgütlerde ve Kamuda Lojistik

Eğitim Tarihi: Planlanıyor

Eğitimin Süresi: 60 Saat 

Program Sonunda Hangi Belgeleri Alacağım?
Eğitim Sertifikası

Program Detayları için;
[email protected]
444 1 428

Ödeme Seçenekleri:
* Online Ödeme : http://op.aydin.edu.tr/sem/uzapp/

* Yerleşkelerimizden Nakit yada Kredi Kartı,
* Banka EFT yada Havale,

Banka Hesap Numaramız:
   
T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
   YAPI KREDİ BANKASI SEFAKÖY BEŞYOL ŞUBESİ
   ŞUBE KODU:815
   HESAP NO:70356668
   IBAN NO:TR46 0006 7010 0000 0070 3566 68

güncelleme: 20.10.2020 16:00