Sign In

 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı [C]

AMAÇ:

Teknoloji sayesinde küçük bir köye dönüşen dünya, her yeni güne acımasız bir rekabet savaşıyla girer. Şirketlerin temel hedefi ise bu savaşı yara almadan, galip tamamlamaktır. Savaşı kazanmanın öncelikleri ise kaliteli üretim, en yüksek verimlilik ve en düşük maliyettir. Bu anlayış bir şirkete, kendi alanında hız sağlamakta ve oluşabilecek tehlikelere karşı esneklik kazandırmaktadır.

Kendi alanında "Toplam Kalite Yönetimi" anlayışını oturtabilen şirketler savaşa en iyi imkânlarla girer ve rekabet savaşının galibi olurlar. "Toplam Kalite Yönetiminin" en önemli parçası  İş Sağlığı ve Güvenliği'dir. Kalite sisteminin en önemli dişlisi olan çalışanların, emeklerini ortaya koyarken sağlıklarından ya da canlarından olmaları kimsenin istemeyeceği bir sonuçtur.  Aynı zamanda işçiden kaynaklı sorunların da muhtelif kurallarla bertaraf edilmesi, işin kalitesine de etki etmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği; toplam kalitenin en önemli parçasıdır. İnsan emeği tüm değerlerin üstündedir. Çalışan,  çalışma koşulları, çevre ve insan duyarlılığı, ürün ve hizmet standartlarıyla kalite bir bütündür. Bu bütünün sürdürülebilir olmasının arkasında insana ve insan sağlığına verilen değer yatar.

İş Sağlığı ve Güvenliği; kavram ve kurallarıyla toplam kalite sürecinin verimliliğine etki edecek bir anlayışı hayata geçirmek için vardır. Çalışan ve güvenlik faktörü göz ardı edilerek kalite yönetilemez.

Ön kayıt işlemleri için Üniversitemize başvurabilirsiniz. Eğitim programlarının uygulama gün ve saatleri ile katılım ücretlerine, katılım ücretlerinin yatırılacağı banka hesabına, ödeme koşullarına ilişkin bilgiler için irtibata geçiniz.

HEDEF KİTLE: 
Diplomasında Mühendis ibaresi olanlar, Mimarlar ve Teknik Öğretmenler, Fen ya da Fen-Edebiyat fakültelerinin Fizik ya da Kimya lisans mezunları ile Meslek Yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği programından mezun olanlar.

EĞİTİM İÇERİĞİ      

İş Sağlığı ve Güvenliği C Sınıfı Eğitim Programı

DERSİN ADI İş Sağlığı ve Güvenliği
C Sınıfı
Yüz yüze Eğitim (Saat)

Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması1
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi2
İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü2
Türkiye'de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği1
Temel Hukuk
İş Hukuku3
Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler1
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri2
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları1
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri2
Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi15
Çalışma Ortamı Gözetimi1
İş Hijyeni1
İşyeri Bina ve Eklentileri1
Fiziksel Risk Etmenleri4
Kimyasal Risk Etmenleri4
Biyolojik Risk Etmenleri1
Psikososyal Risk Etmenleri1
Ergonomi2
Korunma Politikaları2
Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği2
Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği3
Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği3
Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği1
El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği1
Bakım – Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği1
Yangın5
Acil Durum Planları2
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri1
Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği2
Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği2
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği2
Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği1
İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği2
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği2
Kişisel Koruyucu Donanımlar2
İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği2
İş Kazaları3
Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları1
İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler1
Ağır ve Tehlikeli İşler
Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları
Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması
Çalışma Hayatında Etik1
Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim2
Değerlendirme ve Son Test1
YÜZ YÜZE EĞİTİM TOPLAMI:90
İşyerinde Pratik Uygulamalar
GENEL TOPLAM: 220


Eğitim Süresi:
220 Saat (90 Saat Uzaktan Eğitim, 90 Saat Yüz yüze Eğitim, 40 Saat Uygulama)

Eğitim Yeri:
İstanbul Aydın Üniversitesi – Florya Yerleşke

Eğitim Tarihleri: Planlanıyor

Gün ve Saat: Program netleşince güncellenecektir.

Program Detayları için:
Yasemin KARAMAN
444 1 428 / 12412
0535 032 34 80
[email protected]

SERTİFİKA:  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Onaylı "C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası"

SIKÇA SORULAN SORULAR 

Soru: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimini kimler ya da hangi kurumlar verir?
Cevap: İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseler bu eğitimleri verebilir.

Soru: İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?
Cevap: İşyeri Hekimliği belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur. Bu eğitimin süresi 30 saatten az olamaz.

Soru: İş güvenliği uzmanlığı kurslarına kimler katılabilir?
Cevap: Mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya lisans mezunları ile meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar.

Soru: 15.8.2009 tarihinden önce Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliğinden alınan iş güvenliği uzmanlığı sertifikası geçerli midir?
Cevap: İş güvenliği uzmanlığı, ilk defa 4857 sayılı Kanunla tanımlanmıştır. Dolayısıyla 2004 yılından itibaren Bakanlık tarafından verilen sertifikalar geçerlidir.

Soru: Eğitim sonunda sınavlar kim tarafından yapılır?
Cevap: Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.

Soru: Sınavlar ne kadar sıklıkla yapılır?
Cevap: Sınavlar Genel Müdürlüğün belirlediği sayıda (yılda 2 ya da 3 kez) yapılır.

Soru: Eğitim sonunda alınan katılım belgesi ile işyeri hekimliği ya da iş güvenliği uzmanlığı yapılabilir mi?
Cevap: İş güvenliği uzmanlığı belgesi; iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar, teknik eleman veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarına Genel Müdürlükçe verilir.

İşyeri hekimliği belgesi; işyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekimlere Genel Müdürlükçe verilir.
Katılım belgesi ile işyeri hekimliği ya da iş güvenliği uzmanlığı yapılamaz.

Soru: Eğitim ve sınav sonrasında sertifika kim tarafından verilir?
Cevap: Sertifika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından verilir.

Soru: İş güvenliği uzmanlarında kategori yükselmesi nasıl olur?
Cevap: (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlar (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olabilir.

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlar (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olabilir.

Soru: İş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmayıp yıllardır bu alanda çalışanlar, C sınıfı sertifikadan mı başlayacaktır?
Cevap: C sınıfı sertifikaya sahip olmayan mühendis, mimar, teknik eleman veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları, bu alanda çalışmış olsalar dahi C sınıfı sertifikadan başlayacaktır.

Soru: Eski yönetmelik iptal edilmeden önce ÇASGEM'e A ya da B sınıfı için başvuranlar, bu konuda bir hak iddia edebilir mi?
Cevap: Eski yönetmelik iptal edilmeden önce ÇASGEM' e A ya da B sınıfı için başvuranlar için de, tamamen yeni yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Soru: Sınav soruları kim ya da kimler tarafından hazırlanır?
Cevap: Sınav soruları, Genel Müdürlük tarafından seçilen akademisyenlerden oluşan eğitim ve sınav komisyonu tarafından hazırlanır, sınavın uygulamasını yapan Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilir.

Soru: Sınavlarda ne tür sorular çıkar?
Cevap: Bakanlıkça ilan edilen müfredat programı ile anlatılan konulardan çıkmaktadır.

Soru: Derslere devam zorunluluğu var mıdır?
Cevap: Adayların, teorik eğitimin en az %90'ına ve uygulamalı eğitimin tamamına katılımı zorunludur.

Soru: Staj yapılacak yeri kim belirler?
Cevap: Eğitim kurumu ve katılımcı birlikte belirlemektedir.

Soru: Staj yapılacak yerin bir kriteri var mıdır?
Cevap: Uygulamalı eğitimler; iş güvenliği uzmanları için en az bir iş güvenliği uzmanının(İş güvenliği uzmanının sertifika sınıfı aranmamaktadır) İşyeri hekimleri için en az bir işyeri hekiminin görevlendirilmiş olduğu işyerlerinde yapılır.

Eğitim programının uygulama kısmı 40 saatten az olamaz.

Soru: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı ÇASGEM'in verdiği sertifika ile özel sektördeki eğitim kurumlarının verdiği sertifika arasında bir fark var mıdır?
Cevap: Eğitimi, yetkili olmak şartıyla kim verirse versin, sınavda başarılı olanlar belge alabileceklerdir. ÇASGEM, üniversite ya da özel eğitim kurumlarının verdiği eğitim ve sonundaki eğitim katılım belgesinin yasal anlamda hiçbir farkı bulunmamaktadır.

Soru: Sınavda başarılı sayılabilmek için kaç puan alınması gerekir?
Cevap: Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

Soru: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda vize işlemleri nasıl yapılır?
Cevap: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur.

Yenileme eğitimlerine katıldıktan sonra eğitim kurumunun verdiği belge ile Bakanlığa başvurulduktan sonra ilgili ücret yatırılır. Bu işlemlerden sonra geçerli belgelere Bakanlıkça vize yapılır.

Soru: Beş yılın sonunda tekrar sınava girilecek mi?
Cevap: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur. Yani, sadece yenileme eğitimi zorunludur. Tekrar sınava girilmeyecektir.

Soru: Sınavda 70 puan alınamazsa ne olur?
Cevap: Adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde yapılacak olan ilgili tüm sınavlara katılabilir. Bu sınavlarda başarılı olamayan veya eğitimin tarihinden üç yıl içinde sınava katılmayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.

 
Detaylı bilgi için:

Yasemin KARAMAN
Sürekli Eğitim Merkezi – Eğitim Planlama Uzmanı
T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Florya Kampüsü
T: 444 1 428  D: 12412
F: 0212 / 425 57 59
E: [email protected]

Ödeme Seçenekleri:
* Online Ödeme : http://op.aydin.edu.tr/sem/uzapp/

* Yerleşkelerimizden Nakit ya da Kredi Kartı,
* Banka EFT ya da Havale,

Banka Hesap Numaramız:
   
T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
   YAPI KREDİ BANKASI SEFAKÖY BEŞYOL ŞUBESİ
   ŞUBE KODU:815
   HESAP NO:70356668
   IBAN NO:TR46 0006 7010 0000 0070 3566 68

güncelleme: 21.9.2021 17:44