Sign In

 Tasarrufun İptali Davaları Semineri

İstanbul Aydın Üniversitesi - Sürekli Eğitim Merkezi
Leges Akademi İşbirliğiyle

Tasarrufun İptali Davaları ve Yeni Konkordaro Hukuku

Programın Amacı:
Avukatlık mesleğinin yürütülmesinde önemli olan Tasarrufun İptali Davaları ve Yeni Konkordato Hukuku  konusunun ayrıntılarıyla öğretilmesidir.

Program İçeriği:

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
A-    İptâl Davasının Hukuki Niteliği ve Amacı
B-    İptâl Davasının Konusu
C-    İptâle Tabi Tasarruflar
       a) "İvazsız Tasarruflardan Dolayı" İptal
       b) "Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflardan Dolayı" İptal
       c) "Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı İle Yapılan Hileli Tasarruflardan Dolayı" İptal
Ç-    Yargılama
       a) İptâl İsteminin Öne Sürülme Biçimi
       b) İptâl Davalarında Yetki
       c) İptâl Davalarında Görev
       ç) İptâl Davalarının Açılma Süresi
       d) İptâl Davalarında Harç
       e) İptâl Davalarında Vekalet Ücreti
       f) İptâl Davalarında Yargılama Usulü
       g) İptâl Davasının Tarafları
       h) İptâl Davalarının Sonuçları

YENİ KONKORDATO HUKUKU
*Konkordato nedir? İflasa benzer ve ondan ayrılan (farklı) yönleri nelerdir? Ne amaçla, hangi durumlarda konkordato talep edilebilir? Kaç çeşit konkordato vardır?
*Kimler, nereden, nasıl konkordato talebinde (teklifinde) bulunabilir?
*Yeni bir kurum olarak getirilmiş olan "geçici konkordato mühleti", "geçici konkordato komiseri" ve "alacaklılar kurulu" nedir, nasıl tayin edilir?
*Mahkemece ne zaman "konkordato talebinin reddine" karar verilir? Konkordato mühletinin alacaklılar, borçlular bakımından sonuçları nelerdir?
* "Alacaklılar toplantısı" nasıl yapılır? "Konkordato projesinin kabulü için" gerekli çoğunluk nedir? Konkordatonun tasdiki şartları nelerdir?
 * "Konkordatonun tasdik edilmemesinin sonuçları" nelerdir? "Konkordatonun tasdiki kararının sonuçları" nelerdir? "Konkordatonun feshi" hangi durumlarda mümkün olur?
* "İflastan sonra konkordato" nedir?
* "Konkordato süreci" nasıl işler? (Yani; konkordato nasıl talep edilir, nasıl incelenir, nasıl sonuçlandırılır?

Eğitim Tarih ve Saati: Planlanıyor.

Programın Süresi: 1 gün

Eğitim Yeri:  Levent Pol Center (Kanyon AVM yanı) 

Eğitmen:  Av.Talih UYAR

Program Sonunda Verilen Belgeler:
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlük Onaylı Katılım Sertifikası
ve Leges Akademi Katılım Sertifikası verilecektir.

İrtibat: 0.537.833 94 87  

güncelleme: 12.10.2019 15:30