Sign In

 Tıp Hukuku Semineri

İstanbul Aydın Üniversitesi - Sürekli Eğitim Merkezi
Leges Akademi İşbirliğiyle

Tıp Hukuku Semineri

Programın Amacı:
Avukatlık mesleğinin yürütülmesinde önemli olan Tıp Hukuku konusunun ayrıntılarıyla öğretilmesidir.

Program İçeriği:

*TIP HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
   Mesleki Özerklik/İşbirliği/Mahremiyet
*TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN ŞARTLARI
   Sağlık Çalışanı Olma/Aydınlatma/Rıza/Endikasyon
*ÖZELLİK ARZEDEN TIBBİ MÜDAHALELER
  Organ ve Doku Nakli/Genetik Tanı/Cinsiyet Değişikliği/Yapay Dölleme
*HEKİMLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kişisel Edim Y/Teşhis ve Tedavi Y/Kayıt Y
*HASTA İLE HEKİM ARASINDAK İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
*HATALI TIBBİ UYGULAMA VE TAZMİNAT SORUMLULUĞU
*SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN İŞLENEBİLECEK BAZI SUÇLAR
   İhmal Suretiyle Kasten İnsan Öldürme Suçu
   Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçları
   Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Suçu
   Belgede Sahtecilik
   Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Eğitim Tarih ve Saati: Planlanıyor.

Programın Süresi: 1 gün

Eğitim Yeri:  Levent Pol Center (Kanyon AVM yanı) 

Eğitmen:  Prof.Dr. Hakan HAKERİ (Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi Başkanı)

Program Sonunda Verilen Belgeler:
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlük Onaylı Katılım Sertifikası 
ve Leges Akademi Katılım Sertifikası verilecektir.

İrtibat: 0.537.833 94 87  

güncelleme: 12.10.2019 15:33