Sign In

 Milli (İç) Tahkim Hakemliği Sertifika Programı

Programın Amacı:
Bu eğitimde, nitelikli ticari ve yatırım uyuşmazlıklarının tahkim yoluyla çözümü konusu, milli tahkim uygulaması, tahkim yargılamasının başlangıcından sona ermesine kadar taraf vekilinin yapması gereken faaliyetler kapsamında uygulama örnekleri gözetilerek açıklanacaktır. Böylelikle katılımcılara tahkim sürecinin bir taraf hakemi tarafından etkin şekilde yönetimi konusunda teorik ve pratik bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Kimler için:
Üniversite mezunu olanlar.

Program İçeriği:
1. Tahkim Kavramı ve Unsurları, Avantajları ve Diğer Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinden (ADR) Farkları
2. Türk Tahkim Hukuku UyarıncaMilli-Milletlerarası Tahkim, Zorunlu-İhtiyari Tahkim, Kurumsal-Ad Hoc   TahkimAyrımları ve Bunlar Arasındaki İlişki
3. Türk Hukukunda Milli (İç) Tahkimin Hukuki Rejimini Düzenleyen Temel Düzenleme: HMK'nın Tahkime İlişkin Hükümleri, Uygulama Alanı ve Tahkime İlişkin Diğer Kanuni Düzenlemeler ile Mukayesesi
4. Tahkim Yargılamasının Temeli: Tahkim Anlaşması ve Geçerliliğine İlişkin Meseleler
5. Tahkim Anlaşmasında Tahkim ÖncesiDostane Uyuşmazlık Çözüm Usulleri Öngörülmesi ve Bu Usullerin Tahkim Anlaşmasına ve Yargılamasına Etkileri
6. Tahkime Elverişlilik
7. Hakem Sözleşmesi ve Hakemlerle İlgili Hususlar (Hakemlerin Seçimi, Atanması, Reddi veya Değiştirilmesi, Hakları ve Yükümlülükleri)
8. Tahkim Yargılaması(Genel Prensipler, Tahkim Yargılamasının Başlatılmasına ve Yürütülmesine İlişkin Esaslar)
9. Tahkim Yargılamasında Deliller ve Delillerin Toplanması, Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri
10. Tahkim Yargılamasında Mahkemelerin Hakemlere Yardımı ve Müdahalesi
11. Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi ve Hakem Kararı
12. Hakem Kararına Karşı Başvuru Yolları

Eğitim Tarihi: 14-15 Mart 2020 (Bakırköy Yerleşkesi )

                          04-05 Nisan 2020 (Kadıköy Yerleşkesi )

Eğitim Süresi: 16 Ders Saati 

Eğitmenler: Av. Arb. Togay BAKİ 

Program Sonunda Verilen Belgeler:
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlük Onaylı Eğitim Sertifikası Verilecektir.

Program Detayları için;
Reyhan BÜYÜKÇOLPAN
444 1 428 – 67201
0535 032 34 81 
reyhanboztas@aydin.edu.tr

Ödeme Seçenekleri:
* Online Ödeme : http://op.aydin.edu.tr/sem/uzapp/

* Yerleşkelerimizden Nakit yada Kredi Kartı,
* Banka EFT yada Havale,

Banka Hesap Numaramız:
   
T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
   YAPI KREDİ BANKASI SEFAKÖY BEŞYOL ŞUBESİ
   ŞUBE KODU:815
   HESAP NO:70356668
   IBAN NO:TR46 0006 7010 0000 0070 3566 68

güncelleme: 10.3.2020 14:55