Sign In

 Bilişim Hukuku Sertifika Programı

 Eğitim Konuları:

• Bilişim Hukukuna Giriş
       o Bilişim hukukunun temel kavramları
       o Bilişim hukukuna dair temel mevzuat
       o Bilişim hukukunun bağlantılı olduğu hukuki ve teknik alanlar

• Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
       o Kişisel verilerin korunmasına dair temel mevzuat
       o Öne çıkan KVKK kararları ve VERBİS
       o Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili Avrupa hukukuna giriş
       o Sosyal medya araçları ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel tartışmalar

• Adli Bilişim
       o Adli bilişim ve adli bilişim hukuku nedir?
       o Dijital delil nedir? Nasıl oluşur?
       o İşletim sistemleri, bilgisayar açılış ve kapanış süreçleri
       o Temel ağ bilgisi, internet altyapısı ve delil
       o Tarih zaman ve zaman damgaları
       o E-posta ve www nasıl çalışır?
       o Sosyal medya ve anlık mesajlaşma
       o Adli bilişim çerçevesinde delil toplama süreci
       o Olay müdahalesi ve ilk müdahalede dikkat edilmesi gereken hususlar
       o İlk müdahalede toplanması gereken sayısal ve tamamlayıcı delillerin tespiti
       o Adli kopya alma
       o Dijital delilin geçerliliğini kaybetmesine sebep olan olaylar
       o Adli bilişim bilirkişi raporlarının avukat/uygulayıcı gözüyle okunması

• Bilgisayarlarda Arama ve Elkoyma Tedbiri ve 5651 sayılı Kanun’un Uygulaması
       o Ceza muhakemesinde elektronik delil
       o Bilgisayarlarda ve bilgisayar kütüklerinde arama ve elkoyma tedbiri (CMK m. 134)
       o 5651 sayılı Kanun kapsamında kişilik haklarının korunması
       o Erişim engelleme kararları ve uygulaması

• Bilişim Suçları
       o Türk hukukunda bilişim suçları
       o Bilişim suçlarının işlenme yöntemleri ve fail profilleri
       o Bilişim sistemlerine karşı işlenen suçlar
       o Bilişim sistemleri vasıtası ile işlenen suçlar
       o Yeni nesil bilişim suçları ve emsal yargı kararı analizleri

• E-Ticaretin Hukuki Boyutu
       o Elektronik ticaretin hukuken düzenlenmesi
       o Elektronik ticarette sözleşmeler

• E-Ticaret Uygulamaları
       o İzinli elektronik ticari ileti düzenlemeleri ve uyum
       o E-ticarette KVKK ve Çerez Uygulamaları

• Bilişim Teknolojilerinin İş Hukukuna Yansımaları
       o Bilişim hukukunun iş hukukunda yansımalarına dair temel kavramlar
       o İşyerinde bilişim araçları
       o İşyerinde teknolojik ihlaller ve bunlara ilişkin uluslararası ve ulusal düzenlemeler
       o Uzaktan Çalışma Modeli (Tele-Çalışma)
       o Teknoloji kullanımının iş akdinin feshine etkisi
       o AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının incelenmesi

• Fikri Mülkiyet ve Bilişim Hukuku
       o Yazılım haklarının korunması
       o İnternette marka koruması ve haksız rekabet
       o Telif haklarının dijital ihlalleri ve internet
       o İnternette fikri mülkiyet uyuşmazlık örnekleri

• Fikri Mülkiyet ve Yapay Zekâ 
      o Makine öğrenmesi ve derin öğrenmeye dair temel bilgiler
      o Yapay zekânın ürettiği tasarımlar, patent edilebilir ürünler, fikir ve sanat eserleri örnekleri ve yaratım aşamaları
      o Yapay zekâ üretimi eserlerin fikri mülkiyet hukuku doğası ile ilişkisi
      o Yapay zekâ üretimi eserlerin “eser” statüsü, hukuki koruma yolları ve eser sahipliği
      o Yapay zekâ üretimi eserlerin orijinallik ve yaratıcılık kriterleri açısından Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği
          mevzuatının incelenmesi

Eğitmenler: 
Doç. Dr. Murat Volkan Dülger
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Cankat Taşkın
Mustafa Sansar
Ünsal Özmestik
Sertel Şıracı
Taner Sevim
Bengi Baydan

Eğitim Süresi: 24 Saat/Online (Canlı Ders)
Eğitim Tarihi : Planlanıyor.


Program Sonunda Verilen Eğitim Sertifikaları:
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Sertifikası

Ödeme Seçenekleri:
* Online Ödeme : http://op.aydin.edu.tr/sem/uzapp/
* Yerleşkelerimizden Nakit yada Kredi Kartı,

* Banka EFT yada Havale,

Banka Hesap Numaramız:
   
T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
   YAPI KREDİ BANKASI SEFAKÖY BEŞYOL ŞUBESİ
   ŞUBE KODU:815
   HESAP NO:70356668
   IBAN NO:TR46 0006 7010 0000 0070 3566 68

güncelleme: 23.8.2022 19:08