Sign In

 Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri İçin SPSS İle Analiz Eğitimi

Programın Amacı:
Bu programda,  temel ve orta düzeyde SPSS paket programı yardımıyla istatistiksel veri analiz tekniklerini uygulama, analiz sonuçlarını yorumlama bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.   

Kimler İçin:
Bu eğitime lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası öğrenciler, akademik çalışma yapan araştırmacılar ve akademisyenler, ölçek/anket geliştirip veri analizi yapmak isteyenler ve özel sektörde işi gereği istatistiksel analize ihtiyaç duyan kişiler katılabilir. 

Programın İçeriği:
Bu eğitim programında Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanında ele alınan konu ve değişkenlerle ilgili verilerin analizine odaklanılacaktır. Program aşağıdaki başlıklar kapsamında yürütülecektir:
-  Bilimsel araştırma süreci ve veri toplama
-  Verilerin özelikleri ve değişken türleri
-  Veri toplama araçlarının (Test, Anket ve Ölçek) tasarımı
-  SPSS paket programının genel tanıtımı
-  SPSS'te değişken tanımlanması ve veri girişi
-  Betimsel İstatistik (Merkezi Eğilim ve Merkezi Dağılım Ölçüleri)
-  Hipotez Testleri ve varsayımların kontrolü
-  Tek Örneklem t-Testi
-  Bağımsız Örneklemler için t-Testi
-  Bağımlı Örneklemler için t-Testi
-  Tek Yönlü Varyans Analizi
-  Parametrik olmayan İstatistiksel Yöntemler (Ki-Kare analizleri, Mann Whitney U Testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, Kruskal Wallis Testi)
-  Korelasyon Analizi
-  Açımlayıcı (Explatory) Faktör Analizi

1. Gün:
Sabah: (09.30-12.30)
Bilimsel araştırma süreci ve veri toplama, verilerin özellikleri ve değişken türleri, Veri toplama araçlarının tasarımları
Öğleden sonra: (13.30-18.00)
SPSS Paket Programının genel tanıtımı, SPSS'te Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi, Betimsel İstatistikler
2. Gün:
Sabah: (09.30-12.30)
Hipotez Testleri ve Varsayımların Kontrolü, Tek Örneklem t Testi, Bağımsız Örneklemler için t testi, Bağımlı örneklemler için t testi
Öğleden sonra: (13.30-18.00)
Tek Yönlü Varyans Analizi, Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler
3. Gün:
Sabah: (09.30-12.30)
Korelasyon Analizi
Öğleden sonra: (13.30-18.00)
Açımlayıcı Faktör Analizi
4.Gün:
Sabah: (09.30-12.30)
Açımlayıcı Faktör Analizi Uygulamaları
Öğleden sonra: (13.30-18.00)
Katılımcı verileri üzerinden örnek uygulamalar, genel değerlendirme ve kapanış 
Eğitim süresince verilen görevlerden başarılı sayılanlara üniversite onaylı "SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK EĞİTİMİ" sertifikası verilecektir.

Eğitmenler:
Prof. Dr. Nükhet Çıkrıkcı: Ölçme ve Değer. Uyg. ve Araş. Mrk. Md. ve Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Gül Güler: Ölçme ve Değer. Uyg. ve Araş. Mrk.Müd. Yard. ve Öğretim Üyesi

Eğitim Tarihi: Planlanıyor.

Eğitim Süresi: 12 saat Teorik + 20 saat Uygulama

EğitimYeri: Florya Yerleşkesi

Eğitim Materyal Ücreti:  Ücretsiz

Katılımcı Kontenjanı20 kişi

Program Detayları için:
Seda CİVAN
444 1 428 – 10156
0535 032 34 80
sedacivan@aydin.edu.tr

Ödeme Seçenekleri:
* Online Ödeme : http://op.aydin.edu.tr/sem/uzapp/

* Yerleşkelerimizden Nakit yada Kredi Kartı,
* Banka EFT yada Havale,

Banka Hesap Numaramız:
   
T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
   YAPI KREDİ BANKASI SEFAKÖY BEŞYOL ŞUBESİ
   ŞUBE KODU:815
   HESAP NO:70356668
   IBAN NO:TR46 0006 7010 0000 0070 3566 68

güncelleme: 12.10.2019 13:36