Yöntem

  1. Arşiv ve kütüphanelerden belgelerin sistemli şekilde derlenmesi ve derlenmiş materyallerin betimlenerek arşivlenmesi,
  2. Görsel materyallerin (sinema, belgesel, fotoğraf, harita, şema vb.) derlenmesi ve uygun yerlerde kullanılması.

güncelleme: 25.3.2017 12:20