Faaliyetler

- BIL okulları öğretmenlerinin seminer günleri (14-17 Ağustos 2018) kapsamında temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki sınıf ve branş öğretmenlerine  "Etkili Performans Görevi Hazırlama" başlıklı seminer verildi.

 

- İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyelerine "Nitelikli çoktan seçmeli madde (soru) yazımı ve değerlendirme" başlıklı seminer çalışması (10-14 Eylül 2018) gerçekleştirildi. 


 - Konuşmacı olarak akademisyen, öğretmen ve okul yöneticisinin çağrıldığı "Etkili Okul " başlıklı yarım gün süren panel çalışması gerçekleştirildi(8 Kasım 2018)

güncelleme: 14.11.2018 15:17