Mülakat Teknikleri

A.Davranış belirleyici mülakat;  

Son dönemlerde en sık kullanılan mülakat çeşidi olup işverene adayı daha yakından tanıma olanağı veriyor.Bu tür mülakatların temelinde hem adayın tecrübelerini ve davranışlarını değerlendirmek hem de adayın geçmiş tecrübelerine bakarak adayın gelecekteki iş hayatında ki performansının, yetkinliklerinin nasıl olacağına dair bilgi edinmek yer alıyor.

B.Panel mülakatı;  

Genellikle görüşmeyi yapan İnsan Kaynakları uzmanı birden fazla oluyor. Bu tür mülakatta uzmanlar adaya sırayla soru yöneltir ve aday hakkında daha hızlı karar verilmesini sağlıyorlar. Bir tartışma ortamında yapılan panel mülakatı genellikle çok sayıda adayın farklı pozisyonlara işe alımı sırasında yapılıyor.

C.Klasik mülakat;

Bu mülakat aday ile birebir yalnız yapılır. Adaya kendisi ile ilgili bilgi vermesi için bir kaç soru yönlendirilir ve iş hakkında bilgi verilir. Amaç adayın pozisyon için uygunluğunun belirlenmesidir. Bu teknikle yapılan mülakatlarda kişinin işe uyğunluğu hakkında değerlendirme yapılır. Genellikle sohbet havasında geçebileceği gibi, stres yönetebilmesi de test edilebilir.

D.Grup mülakatı;

Birden fazla İK uzmanının katılığı mülakat türünde, mülakata davet edilen birden fazla aday ila aynı anda görüşme yapılıyor.Bu tür mülakatlarda adayların grup içinde ki tavır ve davranışları birbirleri ile uyumları ve yetkinlikleri gözlemlenerek  işe alım süreci hızlandırmak amaçlanıyor.

E.Stres mülakatı;

Stres mülakatı çoğunlukla adayın stres altındayken nasıl davrandığını, stresle mücadele etmeyi bilip bilmediğini ölçmek amacıyla kullanılıyor. Görüşme esnasında görüşmeyi yapan İK uzmanının adaya karşı küçümseyici bir tavır alması,adayın deneyimlerini yahut yetkinliklerini küçümsemesi vb. örnek olarak gösterilebilir. Stres mülakatı, adayın gerginken sergilediği tutum ve davranışların İK uzmanı tarafından değerlendirilmesi suretiyle yapılıyor.

F.Video mülakatı;

İK uzmanlarının son dönemde sıkça kullandığı araçlar arasında yerini almaya başladı. Uzak mesafedeki adaylarla görüşmekolaylığı, zaman tasarrufu sağlaması, aynı soruya farklı adayların verdiği cevapları karşılaştırma imkânı sunması video mülakatın tercih edilme nedenlerinden oldu. Aday için, birebir mülakat işe girme sürecinde ne kadar önemli ise video mülakatın da en az onun kadar önemlidir. Unutmayın video mülakatta, İK uzmanı, adayları jest mimikleriyle, cevaplarıyla ilk kez görecek ve buna göre de sürece devam edip etmemenize karar verecektir. Bu nedenle en az birebir mülakata yapılan hazırlık kadar video mülakata hazırlık yapmak başarılı sonuç almanıza yardımcı olacaktır.


güncelleme: 26.12.2019 18:07