İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Tatbikatı


Oluşabilecek bir afette aynı anda çok fazla yaralanmanın gerçekleşmesi ve bu yaralılara sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi zorunluluğu nedeniyle afet öncesi gerçekleştirilecek kurumsal hazırlık faaliyetlerinde hastaneler özel bir öneme sahiptir. 

Hizmet sürekliliği ile yükümlü olan hastaneleri etkileyebilecek afetler;

                    •           İç Afetler (terör, su baskını, elektrik-su-gaz kesilmesi, kimyasal-radyoaktif kazalar, yangın,           
                    •           patlama, tıbbı gaz kaçağı, vb.),
        •           Dış Afetler (deprem, sel, fırtına, yangın, terörizm, vb.) ve
        •           Karma Afetler (hastane dışında meydana gelen ancak hastaneyi ve çevresini doğrudan etkileyen 
        •           olaylar)

olarak üç sınıfta incelenebilir.

Hastaneleri etkileyebilecek tanımlanan afet risklerine karşı hastanelerin yapısal olarak hasar görmemesi ve hizmet sürekliliğine devam etmesi gerekmektedir. Yapılacak afete hazırlık ve planlama çalışmalarında mevcut risklere göre bu kriterin dikkate alınması gerekmektedir. 

Tüm bu gereklilikler ışığında İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi için olası bir afet senaryosu hazırlanmış ve personelin katılımı ile 24 Mayıs 2016 tarihinde senaryonun tatbikatı gerçekleştirilmiştir.

 B5852.JPG

5B5858.JPG

güncelleme: 26.6.2019 11:47