Kurumsal Risk ve Sürdürülebilir Finans Uygulamaları Çalıştayı


Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Sempozyumu”nun ön çalışmalarından ikincisini oluşturan Kurumsal Risk ve Sürdürülebilir Finans Uygulamaları çalıştayını 6 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesinde İstanbul Aydın Üniversitesi AFAM, KURSAM ve EPPAM işbirliğinde gerçekleştirdik. 

Akademi, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve özel şirketler bağlamında kurumsal risk yönetimi ve sürdürülebilir finans uygulamalarında karşılaşılan sorunların ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platformun oluşturulduğu çalıştayın moderatörlüğünü Prof. Dr. A. Sedat Aybar gerçekleştirdi. Kurumsal yönetim, ekonomi, finans, bankacılık ve yönetim alanında çalışan akademisyenlerin katıldığı çalıştayda Türkiye ölçeğinde kurumsal risk yönetimi, sürdürülebilirlik ve entegre raporlama alanında sorunların belirlenmesi ve çözümüne yönelik yöntem ve işbirlikleri oluşturulması hedeflenmiştir. 

Çalıştayda katılımcılardan gelen veriler doğrultusunda bir sonuç deklarasyonu hazırlanarak 8 Mayıs 2019 tarihli sempozyumda sunulacaktır. ​

8.jpg

güncelleme: 13.4.2019 16:50