Kriz İletişimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Çalıştayı


Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Sempozyumu”nun ön çalışmalarından birincisini oluşturan Türkiye’de Kriz İletişimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları çalıştayını 6 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesinde gerçekleştirdik. 

İstanbul Aydın Üniversitesi AFAM, KURSAM, EPPAM ve İletişim Fakültesi işbirliğinde gerçekleştirilen ve 2 bölümden oluşan çalıştayın; 1. bölümünde Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. İnci Çınarlı “Kriz Yönetiminde İletişim” konusunda bilgilendirme yapmış ve sonrasında tüm katılımcılar söz alarak kriz iletişimi konusunda ülkemizdeki sorunları, varsa bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ve kriz iletişiminin kuruma finansal açıdan katkılarını paylaşmışlardır. 

Çalıştayın 2. bölümde ise Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Serdar Dinler “Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk” konusunda bilgilendirme yapmış ve sonrasında yine tüm katılımcılar söz alarak bu konuda ülkemizdeki sorunları, varsa bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ve kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının kuruma finansal açıdan katkıları paylaşmışlardır. Çalıştayın her iki bölümünde katılımcılardan gelen veriler doğrultusunda bir sonuç deklarasyonu hazırlanarak 8 Mayıs 2019 tarihli sempozyumda sunulması hedeflenmektedir. ​


güncelleme: 13.4.2019 16:49