Küresel İklim Değişikliği ve Afetlerin Ulaşım Sistemlerine Etkileri Çalıştayı

18 Nisan 2018 tarihinde 2.'sini gerçekleştirdiğimiz Küresel İklim Değişikliği Çevre ve Enerji Uluslararası Sempozyumu ön çalışmalarından biri olan ve 29 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz bu çalıştay; İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Enerji Piyasaları ve Politikaları Araştırma Merkezi koordinasyonunda, Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi, İAÜ Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu, organizasyonunda ve Hitay Güner (Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı), İbrahim Aybar (Renault Mais Yönetim Kurulu Emekli Başkanı), Sinan Sezen (Karayolları Genel Müdürlüğü Etüt Proje Başmühendisi) Bülent Ay (Trafikten Sorumlu Emniyet Müdürü), Fatma Dilek Akpınar (THY AO Operasyon Planlama ve Destek Müdürü), Nur Göktepe - Nilay Coskun (THY Meteoroloji Mühendisi), Mustafa Yıldırım (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı), Melis Bostanoğlu – Merve Özcan (İktisadi Kalkınma Vakfı) ve Prof. Dr. Zafer Aslan – Dr. Öğr. Üy. Güven Özdemir, Öğr. Gör. Gurbet Ece Zorba (İstanbul Aydın Üniversitesi) katılımı ile gerçekleşmiştir. 13.jpg

güncelleme: 24.9.2018 17:30