Küresel İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji II. Uluslararası Sempozyumu

18 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ve alanında uzman ulusal ve uluslar arası düzeyde akademisyenlerin yer aldığı sempozyum ile küresel istikrarı tehdit eden iklim değişikliklerinin ve büyük afetlerle mücadele konularının çok yönlü bir yaklaşımla irdelenerek aralarındaki bağımlılık ilişkisinin ortaya konulduğu, ortaya çıkan ve çıkacak olan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturduk. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Enerji Piyasaları ve Politikaları Araştırma Merkezi ve Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda, Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi, İAÜ Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu, organizasyonunda gerçekleştirilen sempozyum hakkında daha kapsamlı bilgilere http://ces.aydin.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. 


14.jpg

güncelleme: 24.9.2018 17:28